DutchVideo 2018

Het volgende spreekt de Heer heden tot u, Israël

En Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en… Dan zal Ik uit de Hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 1 maart 2018, bracht de bode engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van de engel Gods, alle woorden een voor een opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

2 Kronieken 20, vers 6 en 7  En hij zeide: Here, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. Zijt Gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend?

Voorwaar, Israël, maakt uw wegen recht en bekeert u! 

2 Kronieken 7, vers 14 en 15  En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse.

Voorwaar, Abraham bood ooit gastvrijheid aan de drie bezoekers, en kreeg, zonder dat hij het wist, de Heer in huis!
Heet deze boodschap van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, van harte welkom. En laat de Heer meer dan tien rechtvaardigen vinden, die zich bekeren, zodat God voor een ieder barmhartig kan zijn, die Zijn enige weg van behoudenis bewandelt!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com