DutchVideo 2013

Het vijfvoudige complete gratis menu Gods!

09-01-2013  BENJAMIN WERD MEEGENOMEN NAAR DE FILIPPIJNEN. DE ENGEL DES HEREN SPRAK DEZE BOODSCHAP UIT, TERWIJL ALLE WOORDEN EN DETAILS IN BENJAMINS GEHEUGEN WERDEN VASTGELEGD, TOTDAT HIJ HET OPSCHREEF!

Gepubliceerd op 9 januari 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vijfvoudige bediening in de kerken

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 januari 2013 maakte Benjamin Cousijnsen het volgende mee…

Benjamin hoorde de woorden: Shalom, Benjamin!

“Shalom!” zei Benjamin, “waar ben ik?”

Nog niet in de hemel, Benjamin, lachte de engel des Heren. Ik ben naar u gezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, volg mij.

“Goed”, zei Benjamin, “ik zie dat ik inderdaad nog niet in de hemel ben. Ik ben wederom bekleed in oogverblindend spierwit linnen!”

Benjamin, wij gaan naar Santa Cruz.

Samen met de engel des Heren stegen wij op vanuit mijn straat, en ik dacht, ‘Nicky Cruz ken ik wel, maar Santa Cruz… geen idee. Misschien elders in Mexico?’

De bode engel wees naar beneden en vertelde, dat wat ik zag Australië was. Maar wij vlogen door… En ik zag ook Indonesië. Ik had echt geen idee, waar ik heenging.

Benjamin, wij gaan naar de Filippijnen, kom!

Ik dacht, ‘Hoezo, kom?’ Maar ik leek wel een magneet, die aangetrokken werd naar de goede richting. Ik zou allang verdwaald zijn. ‘Misschien zie ik Theresa of Connie wel, een van de werkers!’ dacht ik.

Ik zag vanuit de lucht veel water, en zag een soort eiland in het water, en zag dat Santa Cruz verstopt zat, leek wel, tussen veel bossen en natuur.

Wij kwamen aan bij de Holy Cross Palace Church, vertelde de engel des Heren. En ik zag veel huizen bij deze kerk, met een puntig dak.

Benjamin, het is zo belangrijk, dat men dit in acht moet nemen:

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

De engel des Heren sprak verder, 

De eenheid in de kerk is zeer belangrijk.

Eén lichaam en één in de Heilige Geest. Kijk eens naar deze kerk! Zo zijn er velen, die de Heilige Geest aan de kant zetten, en er een eigen kerkmenu van maken, zonder nagerecht, het toetje. Vele kerken gaan tegen God in. Ze luisteren liever naar hun eigen begeerten, en schuiven ‘Gods wil geschiede’, – Efeziërs 4, vers 11 en 12 – aan de kant. Evangelisten, oké… Herders en leraars, oké… Maar apostelen? Misschien als nagerecht? Maar Profeten om de heiligen toe te rusten?

De vijfvoudige bediening, het voorgerecht tot en met het nagerecht in hun kerk, gaat voor vele kerken te ver!

U daar, waarom vreest men een Profeet Gods?

Is dit de reden: vanwege uw zonden? Zijt gij het lichaam, dat Christus bedoeld heeft?

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft gesproken: Wees niet eigenwijs! Ga voor het complete Godsmenu, zoals Hij u bevolen heeft!

De wederkomst van Jezus Christus staat voor de deur, en hebt gij wel geluisterd?

Benjamin, dit telt voor alle, alle kerken! Ik breng u terug.

Later, toen ik weer in mijn bed was, zei de engel des Heren nog: Men moet beter luisteren naar de Heilige Geest, en zich houden aan wat God zegt. Benjamin, dit zijn Gods woorden, en wie niet wil horen, waarom zou God dan horen naar hen? Ik ben de bode Gods, Roualia. Ik ga nu, geliefde Profeet Gods, en wie niet wil horen – telt voor elke kerk – gaat door ongehoorzaamheid verloren.

Krijgt gij al honger? sprak de engel des Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com