DutchVideo 2014

Het spel van Rusland en Obama!

PROFETISCHE ONTHULLING: HET ‘TEGEN ELKAAR OPZETTEN’ SPELLETJE VAN OBAMA EN RUSLAND!

Gepubliceerd op 2 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Openbaring 16, vers 16 Armageddon

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze profetische onthulling Gods werd woord voor woord, via een engel, gestuurd door Jahweh, de Here God, de Here der heerscharen, gebracht in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Johanska en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Europa: De aardgas- en olieprijs zal vanuit Rusland grote gevolgen hebben!

1 Johannes 2, vers 26  Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

2 Petrus 2, vers 3  En zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Voorwaar, Rusland! Gij speelt een spel, bekeer u! 

1 Timotheüs 6, vers 10  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Voorwaar, en Obama belt naar Duitsland en naar andere landen, om die weer tegen Rusland te keren, door middel van het opleggen van sancties.

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest “Obama” gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, men wil ook van de banken af, omdat men het veiliger vindt, dat alles gewoon via de RFID-chip gaat, het getal van het beest 666!

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, de antichrist wil maar één ding: de wereld tegen elkaar opzetten, en de mens overnemen, totdat men samenkomt…

Lees voor: Jesaja 2, vers 3 en 4  En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

Openbaring 16, vers 14  Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

En vers 16  En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com