DutchFor the Children EN/NLVideo 2013

Het schaapje dat anders was!

12-01-2013  HET VERHAAL GAAT OVER EEN SCHAAPJE, DAT ANDERS WAS DAN DE ANDEREN, ER HEEL ANDERS UITZAG! NIET WAT JE DOET OF HOE JE ERUITZIET, MAAR WIE JE BENT… DE HERE JEZUS KIJKT NAAR JE HART, HOE JE BENT!

Gepubliceerd op 12 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace (wacht aub een momentje tot video start)

Please share and do not change © BC

Dorper Merino Ewes and Lambs (CJ)

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze speciale boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, geliefde Profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, de Here zei, Ik zend Mijn bode engel Rafaël.

Ik spreek tot hen, die een kind zijt.

Zei Yeshua, Jezus, niet: Laat de kinderen tot Mij komen?

Ik ga u een verhaal vertellen, kinderen, maar gij moet wel rustig gaan zitten. Vraag even of iedereen even stil wil zijn, of pak een koptelefoon.

Mijn naam is Rafaël, en vertel u een bijzonder verhaal. Luister maar!

Er was eens een schaapje, dat er heel anders uitzag als die andere schaapjes…

Zijn rechteroog was kleiner dan die andere, en zijn ene linkse achterpootje was wel 20 centimeter tekort. En dan had dit schaapje ook nog een zwarte vlek om zijn ene oog. Doordat dit schaapje er anders uitzag, en te vroeg geboren was, werd dit schaapje meteen al verstoten. Vaak werd dit schaapje uitgelachen, want het schaapje liep mank en had altijd al erg veel pijn, omdat zijn pootje te klein was. Hij liep altijd naar een weide om alleen te zijn. Niemand wou met dat verstoten schaapje omgaan, en altijd liep het schaapje weer als laatste naar de stal.

Dit schaapje kende de stem van de Goede Herder heel goed!

En als het schaapje Hem hoorde, rende hij als een kind naar de Vader toe. De schapen, die in de stal waren, zagen hem huppelend en mank opnieuw weer binnenkomen. Deze schapen, die al in de stal waren, lagen dubbel van het lachen! Zij waren echte rasschapen! Ze wachtten allemaal bij die speciale deur.

Een van de rasschapen was voorganger, die andere was apostel, en die andere had ook weer een bediening. En dat groepje had ook erg veel voor de Here gedaan.

Opeens, hoor! “Krrraaakkk…” Daar ging de deur open, en ja hoor, daar stond de Goede Herder!

De Goede Herder vroeg hun, één voor één, wat ze allemaal voor daden gedaan hadden, om andere schapen te bereiken.

Sommigen hadden in Kenia vuur uit de hemel laten komen en engelenschimmen. En de anderen hadden velen genezen, en zelfs doden laten opstaan.

Toen, na het 99ste schaap, kwam het manke schaapje eindelijk naar voren…

De andere schaapjes keken elkaar al aan. Sommigen zeiden: “Dit is geen rasschaapje, maar een buitenaards wezen, hahaha”, en ze lachten hem uit. En weer andere dachten: ‘Zou dit schaapje wel door die deuringang mogen ingaan?’

“Wat heb jij voor daden gedaan?” vroeg de Goede Herder.

“Niets”, zei het manke schaapje, “ik had altijd veel pijn en werd uitgelachen en geslagen; niemand wou met mij omgaan!” Het schaapje kreeg een brok in de keel, en de tranen liepen uit zijn ogen. Maar de Goede Herder nam het manke schaapje in Zijn armen en sprak: “Luister, Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar Mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Maar jullie schaapjes denken volmaakt te zijn. En dat zijn jullie niet!”

“Mmaaar ik ook niet”, sprak het manke schaapje.

“Jij mag als eerste naar binnen”.

“Ik, mmmaaaarrr…” blaatte het schaapje.

“Niks maar, heb jij niet Mijn lijden medegedragen? Wat zij Mij hebben aangedaan, heb jij mogen dragen.”

“Maar u hebt toch alles gedragen?” zei het manke schaapje.

“Klopt! Maar jij hebt Mij nooit verlaten, ondanks jouw en Mijn pijn. Kijk eens! Ik draag met eer dit schaapje de deur binnen naar het eeuwig leven. En jij zult gezond en genezen zijn, omdat Ik vanaf het begin alle harten doorzoek en zie, wie het echt waard is!”

Alle rasschapen stonden met verbazing te kijken, en zeiden tegen elkaar: “Oh, het ging niet om de daden, maar in de eerste plaats om hoe ons hart naar de Herder toe is”.

Benjamin en u daar, Het schaapje werd een prachtig hemels schaapje, dat nu zeer gelukkig is.

Weet je, wat hij nu zegt?

“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, het lijden en alles in mijn leven is het meer dan waard geweest, omdat ik er nu zoveel meer voor terug heb ontvangen!”

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Lees dit voor, zei de bode engel Gods. Hier staat geschreven: Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

De bode engel Gods sprak verder, 

Ik ga nu, kinderen en ouders, het was mij een genoegen!

Ik zegen u allen, en bedankt voor het luisteren, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com