DutchHolidaysVideo 2013

Het ongezuurde brood van reinheid en waarheid!

DE HEER ROEPT OP OM FEEST TE VIEREN MET HET ONGEZUURDE BROOD VAN REINHEID EN WAARHEID, IN PLAATS VAN OUD ZUURDEEG OF ZUURDEEG VAN SLECHTHEID EN BOOSHEID!

Gepubliceerd op 28 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

ongezuurd brood van reinheid en waarheid - pasen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 28 maart 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Risada, sprak de bode engel Gods, luister aandachtig!

Lukas 4, vers 6 en 7  En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. “Satan sprak verder:” Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Voorwaar, van welke begeerlijke vrucht hebt gij gegeten?
Weet gij niet dat de slang wil en het juist prachtig vindt, dat gij aan Gods geboden twijfelt, en er zelfs tegenin gaat. De Here spreekt tot u,

Openbaringen 2, vers 5 en 7  Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. “De Here spreekt verder:” Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN komen.

Voorwaar, laat uw kerk een kerk zijn zonder vlek en rimpel en onbevlekt, zoals God bedoeld heeft!
Houd u aan Zijn heilige geboden en knijp uw ogen niet toe.

1 Corinthiërs 5, vers 7 en 8  Daar staat geschreven: Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Lukas 4, vers 12  En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com