DutchVideo 2013

Het occulte is een nabootsing van Gods ware kracht

22-05-2013  WAARSCHUWING EN OPENBARING: GOD WAARSCHUWT TEGEN ALLERLEI OCCULTE PRAKTIJKEN, DIE IN DEZE BOODSCHAP GENOEMD WORDEN. HET OCCULTE IS EEN NABOOTSING VAN GODS WARE BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN!

Gepubliceerd op 23 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 mei 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach is oppermachtig en meer dan overwinnaar!

Voorwaar,

Kolossenzen 2, vers 15 en 18  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Voorwaar, ik waarschuw u, ik ben een bode engel Gods. Gij moet weten, dat gij geen ring mag hebben van de Lord of the Rings.

Deze ring is vervloekt, en de ontwerper is satan. En hij maakte deze ring in sluwheid, om zo u, die het draagt, over te nemen. Vele dragers zijn hierdoor een verbond met het rijk der duisternis aangegaan.

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.

Ook engelen moet gij niet aanbidden, en aanbid ook geen kabouters of trollen of witte olifanten of sterren en maan, noch elfen of heksen, of noch magie of Mariabeelden, en alles wat u van God aftrekt, ook geen drugs of waarzeggers of geestenoproepers, die zich tot de demonenwereld richten.

Als God vindt dat u een engel mag zien, of een visioen, zal dit gebeuren, als het voorbestemd is. Als u visioenen najaagt of één van satans valse goden, die ik u net noemde, dan zal het zo zijn, dat u zich opengesteld hebt voor de macht van satan.

Ook engelen, die in het zwart waren verschenen, of omhuld waren door duisternis, komen niet van God. Want God is licht, en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Lees dit voor uzelf: 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 7

Het occulte is een nabootsing van Gods ware bovennatuurlijke krachten, en omvat projectie, meditatie en yoga, enzovoorts.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. Hij nam satan de dood en de sleutels af, en is meer dan overwinnaar!

Lees dit voor uzelf: Johannes 3, vers 16

Voorwaar, mijn naam is Raitti.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com