DutchVideo 2013

Het mooiste geschenk en het grootste wonder!

DOROTHY WAS ERG ZIEK. DOKTERS GAVEN HAAR OP! DE HEER GENAS HAAR! TOCH IS HET GROOTSTE WONDER EN MOOISTE GESCHENK, DAT U OOIT ONTVANGEN KUNT, ALS U JEZUS CHRISTUS HEEFT TOEGELATEN: HET EEUWIGE LEVEN!

Gepubliceerd op 26 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

ziekenhuis personeel

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 juni 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Dorothy was nog maar 12 jaar oud en was erg ziek.

Ze leed aan difterie, longontsteking, borstvliesontsteking en sclerose; dit verzwakte haar. Vijf jaar lang was ze al bedlegerig. Voorwaar, mijn naam is Ciale en ben de bode engel Gods.

Op 18 februari 2013 werd ik uitgezonden met Rafaël en Elionca naar Dorothy.

Wij zagen en hoorden dat Evelyn Dorothy aan het troosten was met een lied. Elionca zorgde ervoor, dat er gezongen werd, en Evelyn was verbaasd. Ze hoorden tijdens haar zingen een engelenkoor en zagen een groot licht om Dorothy heen. Verder zagen ik, Ciale, Rafaël en Elionca haar familie binnenkomen en enkele verpleegsters. Ze hadden het herstel reeds opgegeven. Tot hun grote verbazing zagen ze ons!

Lees voor: Sirach 1, vers 11 tot en met 13  Hier staat geschreven: Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de dag van zijn dood wordt hij gezegend.

De bode engel Gods sprak verder,

Elionca zei, “Vrees niet wat gij gaat zien!”

Ik, Ciale, en Rafaël namen Dorothy bij de hand, en Rafaël riep: “Sta op, Dorothy, je lijden is voorbij! Sta op in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

Lees voor: Psalm 13, vers 2 en vers 6

Psalm 13, vers 2  Hier staat geschreven: Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?

En vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

De bode engel Gods sprak verder,

Tot ieders grote verbazing zagen ze, dat Dorothy uit haarzelf het bed uit kwam.

Ze vroeg om eten, maar liep op eigen kracht er naartoe.

Lees voor: Psalm 46, vers 2 tot en met 4, en Psalm 28, vers 6 en 7

Psalm 46, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Psalm 28, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

De bode engel Gods sprak verder,

Op deze dag was Dorothy totaal genezen!

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14, en Johannes 3, vers 16 en 17

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Luister! Het mooiste geschenk en wonder is, dat men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt, en u zo eeuwig leven ontvangen heeft.

Groot is uw loon, daarginds achter de sterren. Prijs Hem!

Ruacha, Ruacha, Ruacha! Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer.

Psalm 18, vers 46 en 47  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com