DutchVideo 2023

Het kwaad komt altijd weer terug in de hel

De bode engel Gods laat Profeet Benjamin herinneren wat hij eerder gezien heeft en onthult iets over de wormgat tunnel.

Gepubliceerd op 06 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 05 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, zei de bode engel, mijn naam is Zelbuton, en laat u het volgende zien.
Trouwens in 2013, heb ik u ook ontmoet samen met Chelton en had u als Gods eindtijdprofeet ontmoet als warrior-bode engel. Heel erg ver terug in de tijd was u samen met uw vrouw die ook zeer geliefd is in de Hemel als leiderwarriors Gods over ons en over duizenden en tienduizenden engelen Gods. Voorwaar, in de Hemel staan veel overwinningen op jullie naam namens de Koning der koningen; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus die meer dan een overwinnaar is!

Voorwaar, in 2013 ging u met Revelado door de tijd. Ik zal uw geheugen opfrissen, kijk!
Ik zag een soort tunnelgat en de vlammen deinsden terug en kwam op de plek waar ik mensen hoorde klagen en smeken in het vuur, en zij hoestten en stikten van de rook, en riepen: ‘Jezus, Zoon van God vergeef mij!’. En ik zag de duivel gemeen lachen vanwege de ongehoorzaamheid, liefdeloosheid en haat van de zielen. En ik zag toen ook dat de vlammen het vlees wegbrandden tot aan het bot.
Ik zei tegen de bode engel Zelbuton; “Nu herinner ik me het weer.”
De bode engel zei mij het volgende;

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Ook weet ik nog dat ik vele popsterren zag en andere mensen die anderen vervloekt hadden.
De Heer heeft mij ook ooit deze plek laten zien bestemd voor de roddelaars en kwaadsprekers.
De bode engel zegt: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bepaald ieders bestemming via deze wormgat tunnel.

Openbaring 12, vers 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Amen!

Tot slot, het kwaad komt altijd weer terug in de hel, waar het vandaan komt!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com