DutchVideo 2020

Het is beter om gered te worden dan te branden in de hel

Boodschap Gods: Ook wordt de openbaring en profetie over Australië nog eens in herinnering gebracht. Wie zich niet bekeert, zijn of haar deel is niet alleen dat Australië zal verdwijnen, maar tevens voor eeuwig in de poel, die brandt van vuur en zwavel en rook en extreme hitte geworpen te worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elisama, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ondanks dat men keer op keer meer dan 300 brandstichters heeft gearresteerd, en velen verdacht worden van brandstichting in Australië,
heb ik u reeds mogen openbaren in 2013, dat Australië onbewoond zal worden, en dat de naam ‘Australië’ niet meer zal bestaan. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Het is beter dat men naar de boodschappen Gods gaat luisteren en het gaat delen in de kerken.
Voorwaar, het is beter om gered te worden met uw ziel, dan verbrand te worden en voor eeuwig verloren te gaan. Daarom, bekeer u!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, wie zich niet bekeert, zijn of haar deel is niet alleen dat Australië zal verdwijnen, maar tevens:
voor eeuwig in de poel, die brandt van vuur en zwavel en rook en extreme hitte geworpen te worden!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” geworpen in de poel des vuurs.
En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com