DutchVideo 2017

Het geweten als een licht in de duisternis!

De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de mens het geweten als een licht gegeven. Kies voor het goede! Lees de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 11 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

conscience

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een mededelende, openbarende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 11 februari 2017.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, ooit had de mens kennis om te onderscheiden tussen goed en kwaad…
totdat het kwaad de overhand gaf, en men er geen controle meer over had. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Plona.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de mens het geweten als een licht gegeven, een licht in de duisternis!

Markus 8, vers 34  En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom.
Wie een vermaning aanvaardt via de boodschappen Gods, aanvaardt des Allerhoogsten. Hij wil u iets aanreiken om van te leren! De catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid komen vaak door afgoderij; men veroordeelt zichzelf. Bekeer u daarom en kies voor het goede!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com