DutchVideo 2015

Het geweld wat komen gaat!

Profetische boodschap Gods, onder andere: In vele opvangcentra zullen IS-leden en andere geloofsrichtingen elkaar tot grote ergernis zijn en geweld aandoen! Ook zullen vele regeringsleiders zich op de borst slaan, en zeggen: “Wat hebben wij van ons land gemaakt?” Maar dan is het te laat!

Gepubliceerd op 28 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

much violence among refugees

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende en waarschuwende boodschap van God, op 28 september 2015 woord voor woord overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, door een bode engel van God.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, op 7 september 2015 werd u reeds voorzegd dat het geweld zou toenemen.
Kijk naar de boodschap met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ Voorwaar, in de Duitse plaats Calden is bij Kassel een massale vechtpartij uitgebroken, waardoor meer dan 14 mensen gewond raakten. Voorwaar, vrees niet voor mij, maar voor wat komen gaat! Ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Micleya.

Voorwaar, in vele opvangcentra zullen IS-leden en andere geloofsrichtingen elkaar tot grote ergernis zijn en geweld aandoen!
Ook zullen er nu meer diefstallen en berovingen en verkrachtingen en vechtpartijen, en nog meer moskeeën zijn. En ook zullen er aanslagen gepleegd gaan worden! Ook zullen vele regeringsleiders zich op de borst slaan, en zeggen: “Wat hebben wij van ons land gemaakt?” Maar dan is het te laat!

Voorwaar!
Ook worden er nu al mensen buiten de asielzoekers opvangcentrums lastig gevallen om ISIS te helpen! Voorwaar,

Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.

En Johannes 10, vers 8 tot en met 11  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

En Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com