DutchVideo 2019

Het duivelse complot geopenbaard!

Ik ben wie Ik ben, die tot u spreekt, JHWH, Yeshua HaMashiach, die van deze dingen getuigt, en zeg: Bekeer u! Ik ben uw Rabboeni en ben Heilig, en ja, Ik kom spoedig. Mijn woorden zijn getrouw en waarachtig! Ik zeg u, Ik ben met Mijn gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, en Ik vel een vonnis met het zwaard uit Mijn mond: wie hem, Mijn geliefde, eenvoudige Profeet, niet serieus neemt, wordt gestraft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 1 oktober 2019 bracht de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Vrede zij u, Ik ben het; Ik ben de Alfa en de Omega.
Shalom, de Eerste en de Laatste en het Begin en het Einde. Zalig zijn zij, die naar Mij en u horen en hun gewaden wassen. Ik ben wie Ik ben, die tot u spreekt, JHWH, Yeshua HaMashiach, die van deze dingen getuigt, en zeg: Bekeer u! Ik ben uw Rabboeni en ben Heilig, en ja, Ik kom spoedig en spreek tot u, en Mijn woorden zijn getrouw en waarachtig, en zeg u: Ik ben met Mijn gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, en Ik vel een vonnis met het zwaard uit Mijn mond: wie hem, Mijn geliefde, eenvoudige Profeet, niet serieus neemt, wordt gestraft.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben de Almachtige.

Psalm 11, vers 4 en 5  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.
En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Voorwaar, hoor aandachtig!
Zalig, die horen en Mijn woorden ter harte nemen.

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Dit betuig Ik u, 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De boze haat Mijn uitgekozen Hemelse Profeet en heeft zijn ex-vrouw gebruikt tegen hem, wier achtergrond een Reiki Master was.
De overheden en machten dezer duisternis wilden Profeet Benjamin Cousijnsen kapot maken! En men gebruikte een duivelse magie en gebruikte zijn mobiel vaak, wanneer hij, Profeet Benjamin, naar het kleine kamertje ging, om zich voor te bereiden voor de boodschap Gods, en zij gebruikte de Whatsapp en gaf zich voor hem uit. Zelfs via de mail en Facebook, onder andere, gaf zij zich voor hem uit.

Het doel van satan was, om Gods gezalfde en Gods werk kapot te maken,
omdat hij als Profeet gevreesd wordt vanwege de geopenbaarde boodschappen, die hij brengt in de wereld. Voorwaar, Ik, de Here, die u dit verkondig, spreek tot u, en Mijn woorden zijn getrouw en waarachtig! Ook openbaar Ik u, dat hij nimmer iets te maken had met dit verborgen duivelse complot, waarmee men hem kapot en slecht wou maken.

Voorwaar, zijn ex-vrouw, Marta, had kontakten met enkele ex-werkers, waar hij, Profeet Benjamin, niets vanaf wist.

Psalm 12, vers 3  Zij spreken valsheid tegen elkander, zij spreken dubbelhartig, met gladde lippen.
En vers 5  hen die zeggen: Met onze tong zijn wij sterk; onze lippen zijn met ons – wie is heer over ons?

Ook openbaar ik u, dat hij, Profeet Benjamin, slachtoffer was van het duivelse complot.
Hij werd helaas in de val gelokt in Hongkong, door een val, die opgezet werd door zijn ex-vrouw. Verder heeft hij niets met Mirella gehad, die in het verborgene in contact stond met Marta, zijn ex-vrouw.

Voorwaar, Marta, als u luistert, u moet zich nu echt bekeren en deze boodschap echt serieus nemen.
Ik, de Here, weet alles! Weet u waarom u Reuma hebt? Vanwege uw Reiki. En ook bent u een instrument van de boze. Dit heeft ook te maken met uw verborgen achtergrond, Reiki. Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet ook dat u deze waarheid niet zult aannemen en dat u zult beweren, dat de boodschap van een gevallen engel is.

Psalm 10, vers 14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

Wie niet Mijn uitgekozen Profeet kan steunen en serieus kan nemen, vanwege uw ongehoorzaamheid, is mij niet waardig, zo ook hem niet.
Voorwaar, welke keuze Ik, de Here, ook maak, het is niet uw probleem, maar Mijn probleem!
Ik ga nu, sprak de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com