DutchFor the Children EN/NLVideo 2018

Het antwoord op: Engelen vangen veel wind!

19-04-2018  Rafaël, de bode engel, zei eens in een boodschap: Engelen vangen veel wind! In de volgende boodschap mag hij namens de Heer, Yeshua HaMashiach, doorgeven, wat ermee bedoeld wordt. Truusje is vandaag te gast bij tante Martje en nam haar engelenvleugeltjes weer mee. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Woeiii, woeiii, woeiii, woeiii…
Truusje, Truusje, wacht nou even. Wat ben je aan het doen?
Hallo oma!
Hallo! Oh, hallo kinderen, welkom!
Ja, welkom!
Hé Truusje, wat doe je nou?
Ja, ikke, ik kan vliegen, want ik kan heel veel wind vangen.
Kan jij heel veel wind vangen? Dat doet mij ergens aan denken… Oja, ik weet het weer. De vorige boodschap, daar was Rafaël. Ja, en Rafaël zei van: Engelen vangen veel wind! Weten jullie dat nog, kindertjes? En welkom allemaal trouwens, hè? Het is wel even binnenvliegen, ik bedoel binnenvallen. Maar ja, Truusje heeft soms zoveel energie, en dan denkt ze dat ze kan vliegen, maar dat kan ze niet, maar spelend wel. Je weet wel dat je niet kan vliegen, hè?
Nee, maar ik vind het zo leuk!
Ja, dat vindt jij leuk; dat weten wij. Hé, maar ik moet even m’n laptopje aanzetten, want de boodschap, die de engel van God gebracht heeft, die staat daarop. En die heb ik doorgekregen van Profeet Benjamin Cousijnsen, die het woord voor woord altijd opschrijft in de nabijheid, in de presence, tegenwoordigheid van de engelen.
Doe maar duur!
Ja, haha doe maar duur. Ja, in de tegenwoordigheid: als er een engel bij staat, betekent dat, hè?
Oja, OK.
Nou, jongens en meisjes, jong en oud, ik ga weer voorlezen, OK? Even zoeken waar het is gebleven, hoor. Hier istie!

En de bode engel Rafaël zei:
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel van God.

Voorwaar, tante Martje…
Jij, hè?
Ja, ik ja, zei tegen Profeet Benjamin, dat de bode engel even duidelijk moest vertellen aan de kinderen, wat het betekent dat: Hoge bomen vangen veel wind. Ja. En soms kun je aan de bomen zien, of er veel wind is, hè? Dan waait het gewoon. Ja, best wel handig soms; dan weet je wat je te wachten staat. En als je zonder jas naar buiten gaat, terwijl je weet dat er heel veel wind is… weet je wat er dan gebeurt?
Ja.
Wat dan?
Ja, dan uh, dan kun je een koutje vatten, hè?
Ja, dan kun je een koutje vatten, ja!

Je loopt de kans dat je niet alleen de wind voelt, zegt Rafaël…
Je loopt de kans dat je niet alleen de wind voelt, maar dat je ook nog eens de wind van voren krijgt.
Oh! Wat betekent dat?
Nou, de wind van voren krijgen: dat je een standje, een terechtwijzing van je vader of moeder krijgt.
Oei!
Ja, oei, hè? Oei, dat is niet zo leuk, en dat wij engelen, ondanks de wind of storm, overal gewoon erdoorheen, al is er een harde wind of storm, of een of andere tegenwerking, aanwezig. Zo! Dapper, hè?
Ja, heel dapper.
Tjonge, jonge! En verder zegt Rafaël ook in de boodschap:

Wij vangen veel wind op,
maar met de glorierijke kracht en macht van God is er geen vrees, en zijn wij meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Want Hij zorgt altijd voor de oplossing, en geeft raad, ook aan Zijn kinderen.
Jippieee!
Ja, jippie! Goed hè? En om voor te lezen:

Lukas 8, vers 23 tot en met 25  Dan pak ik even mijn Bijbel erbij, hoor. Even wachten, kinderen. Lukas 8, dat moeten we opzoeken, hè? Lukas 8, Lukas, Lukas, waar ben je? Waar is Lukas dan? Ja, hebbes! Vers 23 tot en met 25  En daar staat geschreven: En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood…
Oh, ohhh
Ja, luister hoor!
Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan!…
Help!
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil…
Oh, gelukkig, hè?
En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Jezus, God, Yeshua HaMashiach!
Ja, goed zo, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij is God zelf, dus voor Hem is niets onmogelijk. Mooi, hè? Ja kinderen, en daarmee laat Rafaël eigenlijk ook duidelijk maken, dat ook al vangen ze veel wind – en wij als mensen krijgen soms ook de wind van voren, of heel veel tegenstand, of dat de boze probeert onze plannetjes kapot te maken – dat er eentje is, die machtiger is en de boze heeft overwonnen, doordat de Here Jezus Christus eigenlijk zó sterk is! Want Hij overwon de dood zelfs aan het kruis van Golgotha, en daardoor heeft Hij alle macht en alle kracht, en hoeft Hij alleen maar te zeggen: “Stil, in de Naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach!” en het geschiedt. Is dat niet geweldig?
Yeah!

Ja, zo lief is de Here Jezus Christus en zo lief is God, dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven,
opdat eenieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, goed zo, wat heb jij goed opgelet! Jij luistert zeker heel vaak naar de Evangelical EndTime Machine?
Ja, echt waar, dat doe ik, hoor.
Goed zo, en daar zal je heel veel leren: de woorden van de Here Jezus Christus, dat Hij van de kinderen en van jong en oud houdt. Maar de mensen moeten zich wel bekeren. Ja, ze moeten de Heer aannemen, en niet meer zondigen en niet meer stoute dingen doen, want dan gaan ze verloren.
Ohhh. Ja, echt doen, hoor, echt naar de Here Jezus luisteren; dan word je gered!
Goed zo! Wat zeggen we dan?

Ruacha, Yeshu, Shalom! Dag, bye, zwaai, zwaai! Tot de volgende keer, doeg!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com