DutchVideo 2016

Herstel van de oude DNA erfenis is mogelijk!

Wat men nu nog terugziet in de mensen is een DNA erfenis, die overgebracht is. Hoor in de volledige boodschap Gods, hoe dit DNA er insloop en hoe herstel hiervan mogelijk wordt gemaakt.

Gepubliceerd op 2 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

extreme make-up and nose rings

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 augustus 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op 5 december 2014 was er een boodschap, met de titel:
‘Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten een generatievloek in werking!’

Voorwaar, er is zoveel onder de wateren, dat zich schuilhoudt.
Maar goed ook voor u! Maar ook de menselijke rassen in Azië, zoals China en India, en in Indonesië en Thailand en Japan en Korea en Hongkong en de Filipijnen en Vietnam en Pakistan, onder andere, maakten grotendeels deel uit van de generatievloek. De gevallen engelen verwekten mensenkinderen met hun kenmerken!

Dit verklaart ook, waarom men de draak aanbidt.
Namelijk, omdat de planeet Draak de plek is van de demonenwereld, en de plek van de gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte, is! Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Ze noemen zich draken!’ Voorwaar, mijn naam is Mirary en ben een bode engel Gods.

Ook vraag ik uw aandacht voor het volgende.
De dagelijkse drama’s geven een beeld van de stapsgewijze, totale overname: veel kenmerken, zoals ringen door de neus en lichaamsdelen, en extreme tattoos en insnijdingen in het lichaam, afgodenverering, zoals de draak, het van geslacht veranderen, het tegennatuurlijke, toverijen… Wat men nu nog terugziet in de mensen is een DNA erfenis, die overgebracht is.

Henoch 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan…

En Henoch 8, vers 1 tot en met 3  En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel…

Deze kenmerken spelen zich dagelijks af!
Voorwaar, als u zich echter bekeert, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, belijdt en aanneemt als uw Verlosser, en uw relatie onderhoudt met Hem, dan wordt deze oude DNA erfenis, de generatievloek, verbroken in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohím, Adonai! Zijn Bloed kocht u vrij en maakte u schoon!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com