DutchVideo 2012

‘Here Jezus… Maak Danny weer wakker!’

10-10-2012  DE BODE ENGEL GODS VERTELT DEZE GESCHIEDENIS OVER NAOMI EN HAAR HOND. VANUIT DE GESCHRIFTEN WORDEN VERGELIJKINGEN GEGEVEN. HET GEBED VAN DE KLEINE NAOMI UIT AMERIKA WERD VERHOORD DOOR GOD!

Gepubliceerd op 10 okt 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

hondje

Volledige weergave:

Hallo! Op 10 oktober 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods deze boodschap over van de Here God aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben Raiosa, ik werd met een bijzondere boodschap naar u toe gezonden. Ik kom in de naam van Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, Yeshua HaMashiach.

Naomi is een meisje dat zes jaar oud is, en ze woont in Amerika…

Zij heeft lang haar met twee staartjes op haar hoofd, en heeft blonde haren en lichtbruine ogen.

Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Op een dag was haar hondje ziek, en haar papa en mama konden nog net de huur en iets te eten betalen, maar om naar een dierenarts te gaan, zat er niet meer in.

Naomi was erg verdrietig om haar hondje, dat Danny heette.

Johannes 5, vers 4  Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.

Johannes 5, vers 21  Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

’s Morgens vroeg zag Naomi dat Danny niet meer bewoog, en ze riep haar vader en moeder.

Haar vader en moeder zeiden: “Danny is dood, Naomi”.

“Nee! Nee! Nee!” riep Naomi, “hij slaapt!”

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

De papa van Naomi maakte meteen een diep gat voor Danny, de hond.

En de moeder sprak met Naomi, en zei, dat als Danny niet bewoog, hij dan niet sliep. Naomi bleef mooi bij haar hondje en ging bidden… Mama kon dit niet aanzien, en ging naar de keuken.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Johannes 16, vers 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Toen papa het gat klaar had, en toen Naomi klaar was met bidden en haar ogen weer opendeed, vol tranen, zag zij tot haar schrik dat haar hondje, Danny, haar aankeek en opstond!

Johannes 11, vers 33  Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd.

Naomi schreeuwde het uit: “Hij leeft, hij leeft!”

Johannes 11, vers 43  En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

Johannes 11, vers 44  De gestorvene kwam naar buiten… tot zover.

En nu zeg ik u, Hoe groot is uw geloof?

Overdenk deze boodschap en sta in uw geloof, in Jezus Christus, Yeshua HaMashiach’s naam!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com