DutchVideo 2016

Hemelse profetie vervuld!

07-11-2016  Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, waarin de sluier wordt weggenomen en de waarheid aan u geopenbaard. Voorwaar, luister aandachtig naar de boodschappen, en veroordeel niet!

Gepubliceerd op 7 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

angels praising God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2016 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende openbarende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen.

Mijn geliefden,
Voorwaar, voorwaar, Ik de Here openbaar u, zoals sommige boodschappen ook aangaven, dat de engelen Mijn hemelse wetten gehoorzamen, niet de aardse wetten en regels, of de Bijbel, omdat ze niet de aarde toebehoren.

Voorwaar!
In den beginne werd een Serafijn aangesteld, die een hemelse leiding heeft over de engelen en die Gods geboden van de hemel opvolgde, Profeet Benjamin Cousijnsen, tezamen met zijn hemelse Serafijn en vrouw, Theresa. In de hemel waren ze altijd al verbonden. Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, zeg u: Ik heb ze samengebracht om samen Mijn wil uit te voeren als Serafijnen in de laatste dagen!

Voorwaar, zo zijn er ook meerdere engelen onder u, die ook uitgezonden werden naar de aarde.
En sommigen zijn onder de Werkers zelfs van de laatste dagen, zoals Jeddy en Connie, en Darren en Chaesmin.
En Isabel en Josie en Likha Sari en Jasmine en Bettina en Cindy en Lydia en Virginia zijn in werkelijkheid Serafijnen.
De overigen van het team hebben ook een engelen positie.

Jarra en Precious zijn zielmaatjes, zoals Hetrick en Marion, en Chaesmin en Darren het zijn.

Voorwaar, sta 100% achter Profeet Benjamin Cousijnsen en veroordeel niet.
Luistert aandachtig naar de boodschappen, dan zal u het een en ander duidelijk worden. Voorwaar, Ik de Here wil u allen zegenen en nog meer openbaren, waarvan gij nog niet weet.

Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb gesproken en zeg u:
Wie Mijn gezalfden veroordeelt, vanwege uw aardse denkwijze en Mijn wil, zal zijn zegen moeten missen. Deze boodschap wordt ingesproken door Marion, de vrouw van Hetrick, en gedeeld. Alle engelen verheugen zich over deze openbaring, en loven en prijzen Mijn Vader over u allen. Amen!

Ruacha, Yeshu, Shalom!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus

In opdracht van Profeet Benjamin Cousijnsen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com