DutchVideo 2016

Hemelse inzegening van Theresa’s tallit

Boodschap Gods: U hoort en leest het gedetailleerde verslag van de hemelse inzegening van vandaag, met betrekking tot de tallit voor Profetes Theresa!

Gepubliceerd op 16 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Theresa with Tallit

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 16 februari 2016 schreef Benjamin Cousijnsen, met de hulp van de engel des Heren, de bode engel van God, het volgende verslag op.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en geweldig is uw Rabboeni, Adonai, El Elohím, Tz’va’ot, Koning der koningen, en de Heilige der heiligen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, om 2:00 uur werd Profeet Benjamin Cousijnsen opgehaald.
Voorwaar, de secretaresse had een goed ingepakt klein pakketje op tafel klaarstaan.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Ik ben Rafaëla, een bode engel Gods.
Ik maakte Profeet Benjamin wakker, en fluisterde in zijn oor: Benjamin, tallit!
Profeet Benjamin werd meteen wakker, en liep mij, de engel des Heren, na.
Profeet Benjamin, zei ik, waarom blijft u staan voor de spiegel? U weet toch, dat u in de hemel 20 jaar bent, zoals u ook in die 16 jaar in de hemel eruit zag?
“Ja”, zei Benjamin, “dat is waar, maar in bed was ik net nog ouder.”
Ik zei, Ja, dat is waar. Maar we gaan nu verder, ijdeltuit! Voorwaar, ga maar op die plek staan.
“Welke?” vroeg Benjamin.
Daar, bij die muur, zei ik.

We gaan naar uw secretaresses huis, samen, heel kort.
Zo kwam Benjamin met mij terecht op het plekje, waar drie wandlamp spotjes bij elkaar hingen, en een wit soort gordijn hing. Het zag er verder netjes uit, alsof ze ons verwachtte.

Spreuken 31, vers 11  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.
En vers 23  Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands.
Vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.

Rafaëla liet haar handen zakken op de tallit, samen met Gods ware Profeet.
En hierna kwamen ze terecht in de hemel…

De tallit werd naar de troon van God gebracht.
Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een gebaar maakte met een scepter, bracht een kinderlijke cherubijn de tallit naar Gods troon. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Voorwaar, laat nu Mijn hemelse leider en hogepriester, en leiders van het Oude Israël en het Nieuwe Israël, en alle heilige Profeten, naar voren komen. Toen werd er ruimte gemaakt voor alle Bijbelse profeten, en de Heer sprak: Profeet Benjamin, u heeft gekozen voor deze tallit, en Ik zag dat het zeer goed was. Geef het bevel aan de Profeten onder uw leiderschap. Benjamin gaf een gebaar, en men gaf elkaar een hand. En alle heilige Profeten vormden samen een soort aaneengesloten ketting. En Profeet Benjamin legde, samen met de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen zelf, de handen op de tallit. En allen spraken zo een zegen uit in het Oud Aramees. Toen verhief de Heer Zijn stem, en sprak: Voorwaar, deze tallit is een zegen voor de drager!

Hoor, Filipijnen, Theresa is haar naam, en zal het dragen waarvoor zij het wil.
Zij is uw Profetes in Ruach!

Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.
En Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
En vers 16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Voorwaar, later is de tallit aangeraakt bij het voorbijlopen door alle hemelse Profeten.
Daarna werd de tallit teruggeplaatst op de plek, waar het weg was gehaald, bij Gods ware eindtijdprofeets secretaresse, Marion. Zij zorgt voor de verdere verzending naar de kerk Ruach in de Filipijnen.

Profeet Benjamin werd weer thuisgebracht en nam afscheid van Rafaëla.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com