DutchVideo 2016

Hemelse felicitaties en feestje!

Boodschap Gods: Voorwaar, misschien heb je vandaag wel cadeaus gehad. Vergeet nimmer, dat Hij voor jou Zijn leven gaf en het grootste cadeau gaf! Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 21 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Happy Birtday!

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 21 januari 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:
Al ben Ik niet tastbaar aanwezig en ben Ik in de hemel, ver weg, toch ben Ik ook heel dichtbij. Je bent altijd in Mijn gedachten!

Mattheüs 10, vers 40  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Vandaag is het een bijzondere dag.
We gaan je verjaardag vieren in de hemel, en er is hemelse vreugde! Kijk maar eens naar boven, Mijn geliefde kind.

Lukas 15, vers 7  Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.
En vers 10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.

En Psalm 139, vers 13 en 14  En daar staat geschreven: Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
En vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God houdt van je, en vergeet je verjaardag nooit, en herinnert zich alles vanaf den beginne! 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, misschien heb je vandaag wel cadeaus gehad…
Vergeet nimmer, dat Hij voor jou Zijn leven gaf, en het grootste cadeau gaf aan het kruis!

Johannes 3, vers 16 en 17  Heeft u een Bijbel, dan kunt u dat misschien samen met mij opzoeken. En daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, op jouw verjaardag loopt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, rond met een vreugdevolle lach.
Want de engelen Gods zingen, en er wordt gedanst en gezongen. Het is een hemels feest!

Voorwaar, van harte gefeliciteerd!
Het mooiste feestje wordt voor jou bewaard.

1 Korinthiërs 5, vers 8  Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
En 1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in de hemel is eeuwige vreugde, lofprijs en aanbidding, en alleen maar het hemelse genot en volmaaktheid.
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! En ik dank ook alle hoorders en kijkers, en ik dank ook de Heer en de hemel voor de felicitatie. Ontzettend leuk! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com