Church RuachDonatie/TiendenDutchVideo 2015

Help mee om Gods werk, Zijn kerk Ruach en dammen, te beschermen!

Boodschap Gods: Benjamin ziet wat er in de Filipijnen gebeuren gaat, als hij samen met de engel des Heren in de tijd vooruitgaat! Zoals Abraham vooraf op de hoogte werd gesteld over Sodom, zo wordt de kerk Ruach ook gewaarschuwd! Het is nog niet te laat, indien men in actie komt en men doet wat de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, opdraagt!

Gepubliceerd op 14 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Dike near church Ruach

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 juli 2015 bracht een engel des Heren Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, een bezoek.

Benjamin Cousijnsen schreef het volgende verslag op.
Ik lag in mijn bed, en ineens stond er een engel Gods naast mijn bed, die zei: Volg mij, kom! Ik ben Sarmira en ben een bode engel Gods. Ik kom in de almachtige naam en enige Naam boven alle namen, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.
Ik volgde de bode engel Gods Sarmira, en zag mijn lichaam achter mij gewoon in bed liggen. We liepen de trap af en stonden op straat.

De bode engel Gods zei: Kijk daar, Gods geliefde ware eindtijdprofeet, daar op het midden van de kruising!
Ik keek, maar zag eerst niets. De bode engel Gods zei toen: U kunt, net zoals men het onzichtbare in de hemel kan zien, het onzichtbare zichtbaar maken en zien, net zoals de engelen Gods zien, met uw ogen als Gods Profeet. Gij hebt veel gezag in de hemel, en in die jaren hebt gij veel gedaan als Gods Profeet, toen gij boven was.
Nu zag ik de zeepbel-achtige doorzichtige zeepbel voor mij staan. Sarmira zei: Kom, we gaan erin!
Toen we erin stonden, gingen we langzaam omhoog, en ik vroeg: “Waar gaan we naartoe?”
Naar de Filipijnen! antwoordde de engel Gods.
“Toch niet weer een wereldreis, hè?” zei Benjamin.

Vrees niet, zei de engel Gods, wij gaan in de tijd vooruit…
Toen hoorde ik regen en bliksem en donderslagen, en zag wolken en soms huisjes in de diepte. Ik moest lachen, toen ik een bord met ‘Welcome to Manilla’ zag liggen vanuit de lucht, en zag dit maal echte dieren, zoals een krokodil en een olifant, voorbijkomen.

Na een tijdje zag ik ook de kerk Ruach vanuit de lucht, en zag de rivier en de dijk, dichtbij de kerk.
De bode engel Gods zei: De rivier zal stijgen, en sommige dammen breken! Voorwaar, zoals Abraham vooraf op de hoogte gesteld werd over Sodom, zo wordt de kerk Ruach gewaarschuwd. Ze moeten de giften gebruiken voor de dam, dat een bedreiging zal zijn voor de kerk Ruach, als God de sluizen gaat openen en het land gestraft gaat worden! Ook moet men bouwen aan twee sterke huisjes, die stormbestendig zijn.

Voorwaar, de Almachtige houdt het nog tegen, wat de Filipijnen zal treffen!
Daarom zijn de giften via de Evangelical Endtimemachine erg belangrijk, zodat Gods werk, Zijn werk en de dammen, beschermd zullen gaan worden met grote giften.
Ik zag bakken regen vallen, en een storm, zó krachtig, wat nog nooit is geweest, leek wel! Ik zag gebouwen en huisjes instorten. Krachtige, sterke bomen braken af, en ik zag mensen vallen in de regen, en een verkeerschaos met botsingen. Ik wou het niet meer zien… en het was weg. Ik kon er niet tegen; het was namelijk erg aangrijpend!

De bode engel Gods zei: Men kan laten zien, wat het bestaan van Ruach betekent, door de God van Abraham, Izaäk en Jakob te geven wat Hem toekomt.
Velen schieten vaak hierin tekort, terwijl God hier duidelijk over is. Sommigen durven niet eens naar de boodschap over tienden te luisteren, omdat men het best wel weet in hun hart. Voorwaar, ik, de bode engel Gods Sarmira, vraag u om uw grote steun, en om mee te werken in de almachtige naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, JHWH, uw Rabboeni, zodat deze kerk Ruach de zegen mag overbrengen over het gehele land, en zodat velen gered kunnen worden in dit zeer duistere land! Vele dorpen noemen hun dorpen naar de afgoden. Maar boven alles uit is er maar één naam, dat de Filipijnen kan redden, en dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de opgestane levende Heer. Amen!

Ik breng u nu terug, en liet u zien, wat dringend nodig is.
De engel Gods Sarmira bracht mij weer thuis en liet mij weer langzaam in mijn lichaam zakken, en gaf:

Romeinen 15, vers 33  Hier staat geschreven: De God nu des vredes zij met u allen! Amen.

De bode engel Gods zei, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com