DutchVideo 2014

Help mee aan de professionele opbouw van de site!

VOORWAAR, NU IS HET DE TIJD OM IN TE GRIJPEN, HELP MEE MET HET TOT STAND KOMEN VAN EEN GOED UITZIENDE, PROFESSIONELE WEBSITE. HIJ ZEIDE TOT HEM: ABRAHAM. HIJ RIEP HEM BIJ DE NAAM, ZOALS HIJ U OOK ROEPT!

Gepubliceerd op 22 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

LOGO GROOT nieuwe website - tijdmachine

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 februari 2014 werd deze boodschap Gods overgebracht door een bode engel Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, heilig is Jahweh, Jahweh-Jireh zal voorzien! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai. Luister aandachtig!

Was het niet zo, dat God Abraham op de proef stelde?

Hij zeide tot hem: Abraham. Hij riep hem bij de naam, zoals Hij u ook roept.

En deze zeide: “Hier ben ik”.

Gij kunt dit voor uzelf nalezen in Genesis 22, vers 1

Voorwaar, op 26 januari 2014 werd gij uitgenodigd, om de website Evangelical Endtimemachine te bezoeken.

En op 8 januari 2014 werd aangegeven: ‘Website coming soon, the countdown has begun!’ Voorwaar, het is nu 22 februari 2014! Profeet Benjamin Cousijnsen en vele anderen werden zwaar op de proef gesteld.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, meer over deze vruchten kunt gij lezen voor uzelf in 1 Korinthiërs 13

Voorwaar, aan de website werd nauwelijks gewerkt!

En omdat de vrijwillige helper vaak te druk was en geen tijd had, liep er een vertraging op met de website opbouw, wegens slechte taalcommunicatie onder andere. Voorwaar, men werd op de proef gesteld!

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, nu is het de tijd om in te grijpen.

Het moet echter nu aangepakt worden en het zal een goed uitziende, professionele website moeten worden.

Voorwaar, gij kunt de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws sponseren en steunen met een gift, om de website tot een professionele website eruit te laten springen.

Vermeld: ‘Vrije gift website’, dan weet men dat het voor het webdesign en de opmaak is.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, vraagt u om Gods eenvoudige en ware dienstknecht en ware eindtijdprofeet te steunen; dit kan ook als bedrijf of organisatie.

Johannes 1, vers 23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de Profeet Jesaja gesproken heeft.

Voorwaar, gij kunt mailen naar: [email protected]

Voorwaar, satan is niet blij met deze website, Evangelical Endtime Machine, maar laten wij de satan vertrappen met de komst van deze professionele website, waar men wakker geschud wordt door Profeet Benjamin Cousijnsen. Wie Gods dienstknecht zegent, zal het dubbelvoudige terug ontvangen. Uw loon zal groot zijn!

Niets mag onder de maat zijn van Gods werken, want het gaat om vele zielen en de tijd is kort!

Voorwaar, de proef is doorstaan; neem de vrucht aan van geduld.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com