DutchVideo 2018

Helden, werp je in de strijd!

JHWH, de God van de Hemelse machten, richt een slachting aan. Hij is uw sterkte, uw schild, uw burcht, uw kracht en uw steun, en verlost u van al uw vijanden, en is uw bevrijder. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! De volgende boodschap van God is overgeleverd door de bode, Hetrick, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 4 mei 2018.

Shalom!

Grijp naar de schilden, kinderen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Jeremia 46, vers 3 tot en met 5  “Grijp de schilden, mannen van Egypte, maak je klaar voor de strijd! Span de paarden in, spring op de wagens! Helm op, de speren gescherpt, het harnas omgord! Vooruit, in het gelid!” Waarom staan ze verlamd van angst, waarom deinzen ze terug? Hun keurtroepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken, overal paniek – spreekt JHWH.

Voorwaar, ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar! 

Jeremia 46, vers 6  De snelste krijgsheld kan niet vluchten, de dapperste niet meer ontkomen. Tot zover.

Efeziërs 6, vers 2  ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is.

En Jeremia 46, vers 9  Bestijg de paarden! Jaag de wagens voort! Helden, werp je in de strijd! Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18  En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

En Jeremia 46, vers 10  Het is een dag van wraak voor JHWH, de God van de hemelse machten. Hij wreekt zich op zijn vijanden. Zijn zwaard doet zich te goed… tot zover. JHWH, de God van de hemelse machten, richt een slachting aan… tot zover.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is uw sterkte, uw schild, uw burcht, uw kracht en uw steun, en verlost u van al uw vijanden, en is uw bevrijder en steenrots, en heeft u onvoorwaardelijke lief. Hij versloeg de duisternis, en is meer dan overwinnaar. Prijs de Heer en Zijn almachtige Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, helden, geloof en vertrouw!

Job 22, vers 27 tot en met 30  Als je tot hem bidt, dan luistert hij, en je geloften los je in. Wat jij ook besluit, het zal worden uitgevoerd, en het licht zal schijnen op de wegen die je gaat. Als rampspoed iemand velt en jij zegt: “Sta op!”, dan redt God hem “en haar”, die het hoofd moest buigen. Hij redt zelfs hen die niet onschuldig zijn. Hun redding danken ze aan jouw reine handen.

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mag u vertrouwen, en in Zijn overwinning.
Hij heeft u, kinderen van God, de zegen in de strijd beloofd. Ga in de strijd, vol van Geest en kracht en geloof, achter Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan, juichend uw overwinning tegemoet, en zegt: “Hallelujah!”

Spreuken 16, vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op JHWH vertrouwt, is gelukkig.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com