DutchVideo 2020

Hef uw hoofd omhoog naar uw eeuwige Vader

In deze boodschap u kunt het volgende gebed na zeggen dat komt uit de troon Gods. Buig u nederig voor zijn aangezicht.

Gepubliceerd op 6 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zegt het volgende:
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik vrees niet, want ik weet U zijt machtig en Uw Bloed heeft mijn taaiste zondemacht uitgewist. Met Uw goddelijke kracht, mijn hart is smetten vrij gemaakt en verlost van elke ziektemacht. Ik dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mijn Abba, Vader dat U mijn God bent, en hebt bewezen op het kruis van Golgotha. Uw kracht en liefde en genade die mij vrij gezet heeft van elke aanklacht en juk. Ik dank U, mijn liefdevolle, Abba, Vader, dat Uw goedheid en genade, diep in mijn hart leeft! Ik vrees niet voor satan en al zijn bolwerken want ik weet dat U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan overwinnaar. U bent het die voor mij strijd en mij sterk hebt gemaakt met Uw goddelijke kracht. Ik dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat ik op U mag zien en vertrouwen en geloven. Ik hef mijn hoofd omhoog naar mijn eeuwige Vader, die vol genade is. Ik prijs Uw Naam met een loflied in mijn hart en aanbid U, en wil U hulde en eer bewijzen en aanbidden met een mond vol van dank en een hart vol aanbidding. Alle glorie komt U toe! U zal mij nooit verlaten wat Uw hand en liefde en genade begon. Halleluja! Geprezen zij U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Uw liefde raakt mij aan met Uw heerlijkheid en vreugde!”

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Amen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com