DutchVideo 2022

Hebt u het wel begrepen?

Er staat duidelijk, “Zalig zij, die hun gewaden wassen…” Openbaring 22, vers 14.

Gepubliceerd op 19 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Israserot, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, kadosh, kadosh, heilig is de Here!

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de “hemelse” stad.

Voorwaar, velen hebben de bijzondere woorden vast wel eens gehoord of gelezen, maar heeft men deze woorden werkelijk begrepen?
Als uw ziel, geest en lichaam niet gewassen zijn én schoon én schitterend, smetteloos wit, maar bevlekt en besmet met slechte gedachten, zoals haat, geweld, wraakzucht en roddels, dan heeft u de boodschap niet begrepen. Er staat duidelijk, “Zalig zij, die hun gewaden wassen”. Met andere woorden, als men niet geestelijk en kadosh, heilig is, maar vol van vlekken, dan is men niet waardig om voor Zijn aangezicht te staan en zal men niet mogen ingaan door de hemelse poort des stads. Wat een openbaring, hè?

Baruch 3, vers 27 en 28 Maar hen heeft God niet uitgekozen, aan hen heeft hij de weg naar de kennis niet onthuld. Door gebrek aan inzicht gingen zij ten onder, hun dwaze gedrag bracht hen ten val.

Voorwaar, bekeer u!
Zo niet dan zullen de hemelse poorten gesloten blijven en een stem zal tot u zeggen: Ik ken u niet, ga weg! Voorwaar,

Sirach 10, vers 6 Hoe groot ook het onrecht dat je is aangedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand.
En Sirach 11, vers 1 Wijsheid verheft de nederigen en laat hen zitten in de kring van hooggeplaatsten.

Voorwaar, onderzoekt uzelf vandaag en onderwerpt u aan God!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com