DutchVideo 2016

Heb liefde en ontzag voor de Koning der koningen!

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, is de Koning der koningen en verdient ontzag. Heb niet alleen ontzag voor Hem, maar ook liefde voor Hem! Voorwaar, deze boodschap Gods is voor u, en de Here wil u bemoedigen en sterken.

Gepubliceerd op 17 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

love and respect for the King of kings, Jesus Christ

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 17 mei 2016 bracht Gods engel woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirelation en ben een bode engel Gods.

Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen.

Voorwaar, het ontvangen van zegeningen gaat altijd gepaard met ontzag voor de Heer. 

Sirach 2, vers 3 en 4  Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
En Sirach 5, vers 7  Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft word je volledig te gronde gericht.
En Sirach 6, vers 29 en 30  Haar boeien bieden je een machtige bescherming, haar juk wordt een sierlijk gewaad. Want haar juk is een gouden tooi, haar boeien zijn een purperen weefsel.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de Koning der koningen en verdient ontzag! 

Sirach 3, vers 17 tot en met 20  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem.

Job 4, vers 6  Vertrouw je niet op je ontzag voor God, geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop?

Voorwaar, heb niet alleen ontzag voor Hem, maar ook liefde voor Hem. 

Job 12, vers 13  Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft inzicht en verstand.
En vers 22  Hij onthult het diepste van de duisternis en brengt het zwartste donker naar het licht.
En Job 13, vers 1 en 2  Mijn ogen hebben alles gezien, mijn oren alles gehoord en begrepen. Wat jullie weten, weet ik ook, ik ben niet jullie mindere.

En Psalm 112, vers 4  Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Daniël 10, vers 19  Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt’.

En Maleachi 2, vers 5  Ik beloofde Levi leven en vrede, en die heb ik hem gegeven; van Levi verwachtte ik eerbied, en hij, vervuld van diep ontzag voor mijn naam, eerde mij.

Voorwaar, deze boodschap is voor u, en de Here wil u bemoedigen en sterken.

Spreuken 10, vers 22  Alleen de zegen van JHWH maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.

Dank JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com