DutchVideo 2017

Heb Ik soms een fout gemaakt?

O wee, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Onderzoek u grondig! Heb Ik soms een fout gemaakt? Wederom volgt hier een waarschuwende boodschap Gods voor Theresa.

Gepubliceerd op 9 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

god-does-not-make-mistakes-widescreen

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op maandag 9 januari 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord deze waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een warrior Gods.

Voorwaar, waar is uw geloof?
Spits uw oren! U hebt de boodschap gehoord met de titel: ‘Haar naam is Theresa’. Voorwaar, zelfs God zit met Zijn handen in het haar!

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

U zit als één van de Twee Getuigen de overheden en machten dezer duisternis ruimte te geven, vrijheid, waar Profeet Benjamin Cousijnsen niet blij van wordt.
Zelfs de engelen in de Hemel verbazen zich over uw ongeloof en houding, Theresa! Zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet deze woorden:

Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem, “uw Profeet Benjamin, maar ook aan Mij”, vast?

U stelt zich slap op.
O wee! Onderzoek u grondig! Heb Ik soms een fout gemaakt?

Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

U ziet en denkt en onderwerpt u met uw gevoel niet aan de Heilige Geest. 

Kolossenzen 3, vers 13  Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

U moet zich bekeren en schamen. 

Efeziërs 5, vers 15 tot en met vers 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En vers 22  Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here.

Voorwaar, uw karakter moet veranderen!
U moet nu 100% achter uw zielmaatje staat, die u onvoorwaardelijk liefheeft. Steun hem, die ook in de Hemel met u samen was, en waaruit u vanaf den beginne voortkwam door Gods handen. Voorwaar, Theresa, als een vlieg tegen u aanbotst, bent u al op uw tenen getrapt. En als u een miscommunicatie heeft, vanwege dat Benjamin niet alle woorden begrijpt in het Engels, en u hem niet kunt vergeven, zou u toch eens beter de Bijbel moeten lezen! Voorwaar, in de Hemel wordt over uw gedrag gesproken.

Kies heden:
of u staat aan zijn zijde, door ware liefde te tonen, of Yeshua HaMashiach, JHWH, zal u moeten straffen! U was altijd al verbonden en bent zijn vrouw, die geen schande moet zijn, maar een zegen. U moet in opdracht een bemoedigende boodschap brengen en hierin zeggen, dat u van hem houdt. Daarmee herstelt u alles. Of de Heer zal maatregelen moeten nemen, waar u niet blij van wordt. Profeet Benjamin Cousijnsen kent vele engelen in de Hemel, en stond altijd achter u. Nu is het uw beurt om hem tot steun te zijn. Uw eigen boodschap moet direct ingesproken worden, zodat de overheden en machten geen voordeel behalen. Onderwerpt u, en God zal zich over u ontfermen en u samen kunnen zegenen.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com