DutchVideo 2016

Heb de moed om er iets aan te doen!

U heeft het maar te dragen! U vindt uzelf niet goed genoeg en niet waardig en wijs genoeg. Tja, zo wil de satan u laten denken.

Gepubliceerd op 13 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Do something about it

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 13 oktober 2016, ontving eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, woord voor woord deze boodschap Gods van de bode engel Gods, die ik graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bresmiach en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, laten wij eens samen op ontdekkingstocht gaan!
Neem nu eens de tijd. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, formeerde de mens tot een levend wezen. Hij wil iets betekenen voor u! En u mag iets betekenen voor Hem. Sla ik nu de spijker op de kop? Of kunt u ook iets betekenen voor uw medemens? Of heeft u het excuus alweer klaarliggen? Of heeft u er de kracht niet voor, en lijdt u intens aan een minderwaardigheidsgevoel? Of bent u misschien gekrenkt, of lamgeslagen door bijvoorbeeld ziekte of pijn, of een ander leed? U heeft het maar te dragen!

U vindt uzelf niet goed genoeg en niet waardig en wijs genoeg.
Tja, zo wil de satan u laten denken! Wordt het nu niet eens tijd om in actie te komen, en de listige slang te vertrappen? Toen God u maakte, kreeg u van Hem talenten en gaven toebedeeld. U bent uniek en hoort erbij! Daarom deze ontdekkingsreis.

Heb de moed om er iets aan te doen!
Vertel over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en maak Hem groot. Deel uw talenten en gaven tot Zijn eer. Deel uit! En u zult merken, hoe waardevol een mens kan zijn, en dat u een ander kan opbouwen en versterken, zelfs met een luisterend oor, of een schouderklop, en door er gewoon te zijn. Wees een zonnestraal, waaruit Gods grote liefde blijkt, die op andere mensen kan neerdalen!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, Hij geeft u kracht en wil u gebruiken op deze aard!
Voor Hem bent u gemaakt! En voor Hem bent u bijzonder, en voor Hem bent u meer dan goud waard.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com