DutchVideo 2014

Hansina Uktolseja werd in opdracht van Van Agt gedood!

Boodschap Gods: De God van Abraham, Izaäk en Jakob openbaarde vandaag aan Profeet Benjamin Cousijnsen de reden, waarom Van Agt, minister van Justitie, in 1977 tijdens de Molukse treinkaping in Nederland de opdracht gaf, om o.a. Hansina Uktolseja niet in leven te laten!

Gepubliceerd op 5 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Van Agt gaf opdracht voor executies

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende openbarende boodschap van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd door een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord overgebracht aan Gods ware dienstknecht en eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Elisama, en ik kom u de volle waarheid brengen en kom in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, Gods ware eindtijdprofeet, hoor en zie! 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Voorwaar, vele documenten werden in 1977 vernietigd, om de waarheid te verbergen! 

Johannes 8, vers 45 tot en met 47  Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Voorwaar, de toenmalige minister van Justitie, Dries van Agt, had een brief van één van de treinkapers, van Hansina Uktolseja.
Voorwaar,

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Van Agt nodigde haar in het verborgene uit, en deelde haar mee:
Als zij zou doen, wat hij vroeg, dat hij zich zou inzetten voor een onafhankelijke Republiek voor de Zuid-Molukken. Hansina Uktolseja gaf haar lichaam in ruil!

Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Voorwaar, Van Agt sloot zijn oren, ogen en mond in 1977…
Totdat men overging op de daad van de treinkaping, die op weg was van Assen naar Groningen! President Den Uyl wilde onder andere een crisisteam. Van Agt was voorstander van een keiharde aanpak, en liet ook het ultimatum verstrijken, en volgens hem was een bemiddelaar ook niet nodig.

Voorwaar, Van Agt gaf de opdracht om Hansina Uktolseja niet in leven te laten.
Vele Molukse kapers van de trein werden met geweld verrast en uitgeschakeld, en van dichtbij geëxecuteerd met verboden munitie! Voorwaar,

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.
En vers 14  Gij zult niet echtbreken.
En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Voorwaar, 

1 Johannes 2, vers 14 tot en met 17  Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik groet u met deze groet, zoals in ze in de hemel elkaar begroeten, en zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com