DutchVideo 2016

Hamburg, schaam u, Ik walg van uw Michaël beelden in en buiten uw kerk!

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods aan onder andere de Sint-Michaëlskerk in Hamburg en de vele ster glitter en glamour gospelgroepen. De engel des Heren, Michaël zelf, bracht deze boodschap in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Gepubliceerd op 2 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Michael statute St Michael church Hamburg

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, Hamburg, schaam u! 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, Ik walg van uw Michaël beelden in uw kerk en buiten uw kerk!
En zelfs sommige winkels zijn naar mij benoemd. Voorwaar, aanbid de Zoon des mensen alleen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die de zonde op zich nam, en vergeving bracht voor wie Hem aanbidden en in Hem geloven. Luister naar de boodschappen over engelenverering, en zoek ernaar in de Search balk van de Evangelicalendtimemachine.com.

Voorwaar, vele Gospelgroepen trekken met hun show en met hun glitter en glamour alle eer naar zichzelf toe.
Ook dit is een vorm van hoogmoed en trots. Geef de eer alleen aan wie het toekomt: Yeshua  HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, en gebruik de Bijbel er eens bij. Voorwaar, niet elk Gospelkoor of –groepje is uit God. Onderhoud uw relatie, en hou op om te zingen “Het wordt beter in de wereld”.

Weleens gehoord van het einde der dagen?
Luister maar eens naar de Evangelical Endtimemachine, en bekeer u. Want kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die elke valse religie zal straffen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com