DutchVideo 2016

Halloween is uit den boze!

Halloween is meer dan een opwindend feestje en geldklopperij. Het heeft voor de volle 100% te maken met demonische rituelen en het occulte!

Gepubliceerd op 26 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Halloween exposed

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 26 oktober 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, aardbewoners, luistert aandachtig!
Gij houdt van griezelen en Halloween en godslasterende, bespottende horror, en geniet ervan dat iemand zich doodschrikt. Op 20 maart 2015 bracht ik, Bazouleur, – dat is mijn naam – een bode engel Gods, u de boodschap met de titel: ‘Achterblijvers komen terecht in een echte horrorwereld!’

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u wel vaker verteld en geopenbaard, wat er achter al dat griezelen zit!
De God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Profeet Benjamin Cousijnsen, heeft de wereld al zo vaak gewaarschuwd. En op 24 februari 2016 zond God wederom een bode engel, om de wereld te waarschuwen, in de boodschap met de titel: ‘Het is tijd om u niet te laten overnemen nu het nog kan!’ Luister beslist, want de totale overname heeft zich reeds allang geopenbaard. En het helse geweld, hetgene dat ook gezien wordt in griezel- en horrorfilms, wordt meer en meer realiteit in de wereld!

Aan u nu de volgende vraag, aardbewoners:
Vindt u het fijn om onveilig over de straat te gaan, en besprongen te worden door een doorgedraaide, overgenomen clown, of een of andere griezel, die echt met een motorzaag achter u aangaat en u wil vermoorden?

Vanaf 2012 neemt alles toe…
wat men leuk vond in horrorfilms en griezelfilms, zei Profeet Benjamin Cousijnsen u nog. De aardbewoners trekken met de dag meer en meer de duisternis, de geestelijke wereld van satan, naar zich toe, en stimuleren zowel de volwassenen als de kinderen. Sommige kinderen zeggen: “Mamma, mag ik een monster zijn?” En inderdaad, hun karakter wordt aangetast, doordat zij zich openstellen voor de duisternis, en het kind wordt een monster van binnen! En dan vraagt men zich nog af, waarom er zo vele problemen zijn, en horror en geweld. Voorwaar, bekeer u, en laat de duisternis met rust!

Halloween is 100% uit den boze!
Het is meer dan een onschuldig opwindend feestje en geldklopperij. Het heeft 100% te maken met demonische rituelen en het occulte. Hoe waanzinniger is iets, des te beter voor satan het is! Bekeer u, en vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om vergeving, en stop ermee, voorgoed!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com