DutchVideo 2023

Had gij het vaccin maar niet genomen!

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de enige ware echte Koning der koningen: Waarom hebt gij Mij verlaten en zijt gij veranderd in een slecht mens?

Gepubliceerd op 10 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de enige ware echte Koning der koningen:

Jeremia 30, vers 12 en 13 Want zo zegt de Here: Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond; niemand is er, die het voor u opneemt; voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, voor u is er geen genezing.

Voorwaar, had gij maar niet de vaccinatie genomen!
Waarom hebt gij Mij verlaten en zijt gij veranderd in een slecht mens?

Jeremia 30, vers 15 Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan.
En 2 Koningen 17, vers 40 Doch zij hebben niet geluisterd, maar doen nog steeds naar hun vroegere gewoonte.

Job 6, vers 4 “Dan zul je waarnemen en zeggen:” Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op.
En Job 7, vers 4 tot en met 6 Als ik ga slapen, denk ik: Wanneer zal ik opstaan? Maar de avond rekt zich, en zo word ik zat van woelen tot de schemering. Mijn lichaam is met maden en korsten stof overdekt, mijn huid klopt en ettert. Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, en spoeden ten einde zonder hoop.
En vers 14 Dan verschrikt Gij mij door dromen en beangstigt mij door gezichten.
En Job 20, vers 12, 14 en 16 Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond, al moge hij het verbergen onder zijn tong, toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij wordt addervenijn in zijn binnenste. Addergif zal hij “of zij” inzuigen, een slangetong zal hem “of haar” doden.
En Job 26, vers 6 Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking.
En Job 32, vers 15 Zij staan verslagen, zij antwoorden niet meer; de woorden laten hen in de steek.
En Job 34, vers 22 Geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen.
En Psalm 58, vers 5 Hun venijn is gelijk het venijn van een slang; als een dove adder, die haar oor toesluit.
En vers 11 De rechtvaardige zal zich verheugen, wanneer hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
En Psalm 69, vers 22 Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.

Voorwaar, gij daar die trouw blijft in de Here God.

Spreuken 3, vers 25 en 26 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.
En Spreuken 4, vers 14 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet.
En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Voorwaar, mijn naam is Slermich, en ben een bode engel Gods.
Neem deze voorzegde profetische boodschap serieus!

Spreuken 23, vers 32 en 33 Ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal.
En vers 35 Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn, mij gebeukt, ik merkte niets…stop, tot zover.

Tot slot,

Openbaring 16, vers 2 vanaf: En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com