DutchVideo 2020

Haat is moord!

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Daarom spreek geen kwaad over uw naaste maar bekeer u!

Gepubliceerd op 31 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 30 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Heer, JHWH, wil niet dat sommige verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Voorwaar,

1 Johannes 1, vers 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
En vers 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
1 Johannes 2, vers 10 Wie zijn broeder ‘of zuster’ liefheeft, blijft in het licht en in hem ‘of haar’ is niets aanstotelijks.
1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 2, vers 1 en 2 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
1 Johannes 2, vers 29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.
1 Johannes 3, vers 13 Verwondert u niet, broeders ‘en zusters’, wanneer de wereld u haat.
1 Johannes 4, vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Voorwaar, doch daarom haat niet en spreek geen kwaad over uw naaste, maar bekeer u!
Let op!

Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.
En vers 10 Broeders ‘en zusters’, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

Voorwaar, wie wil niet horen, gaat verloren!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com