IndonesianVideo 2014

‘Guntur’ berkata kepadamu: Bertobatlah sebelum aku datang!

MALAIKAT UTUSAN TUHAN MEMBERI LAPORAN AKHIR UNTUK NABI AKHIR ZAMAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DARI YANG MASIH AKAN DATANG! DENGARKANLAH WAHAI BELANDA, JERMAN, USA DAN DUNIA!

Silakan disebarluaskan dan tanpa diubah © BC