DutchVideo 2016

Grote chaos, donderslagen en regenval zijn profetische vervullingen!

En er komt meer! U hoort welke profetieën zullen worden en reeds zijn vervuld met betrekking tot heftige regenval, donderslagen en grote chaos.

Gepubliceerd op 24 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

huge hailstones the Netherlands June 23, 2016

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2016 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op 2 juni 2016 werd Nederland gewaarschuwd in de boodschap, met de titel:
‘Nog meer donderslagen, regenval en chaos zullen veel schade brengen!’ Voorwaar, mijn naam is Seattack en ben een bode engel Gods.

Zo werd deze profetie vervuld.
Op donderdag 23 juni vielen er enorme hagelstenen van 5 tot 6 centimeter. Veel ruiten van auto’s waren gebarsten; code oranje werd afgegeven. Zware onweerinslagen en heftige buien en windstoten zijn ook vrijdag 24 juni actief!

Voorwaar, voordat het ergste komt, is alles reeds voorzegd.
Voordat de gouden trompet geblazen zal worden, moeten uw hart en ziel zuiver zijn, en mogen er geen afgoderijen of tegennatuurlijke werken in u zijn. Heb Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, lief met geheel uw hart en ziel, en onderhoud uw relatie met Hem!

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van JHWH, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.
En Deuteronomium 12, vers 28  Ga zorgvuldig te werk in alles wat ik u vandaag heb voorgehouden. Daar zullen u en uw nageslacht tot in lengte van dagen wél bij varen, omdat u dan doet wat goed is in de ogen van JHWH, uw God.

Bekeer u en neem Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan en word gered!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Voorwaar, voordat het ergste komt, zullen Zijn kinderen thuis worden gehaald.
En daar wilt u vast aan deelnemen! Kies daarom heden voor de enige weg, die u eeuwig leven geeft.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com