DutchVideo 2012

Gothicaan aanhanger? Dit bericht is voor jou!

GOTHICAAN AANHANGERS KRIJGEN EEN WAARSCHUWING IN DEZE BOODSCHAP, DOORGEGEVEN DOOR EEN ENGEL GODS! BEVRIJDING DOOR GEBED, OM HIER LOS VAN TE KOMEN, IS NOODZAKELIJK! GOTHIC LEIDT TOT DE EEUWIGE DOOD: DE HEL.

Gepubliceerd op 12 jun 2012 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Gothic

Volledige weergave:

Hallo! Op 11 juni 2012 ontving Benjamin Cousijnsen deze boodschap van God via de bode engel Gods.

Shalom, Benjamin! Let goed op wat ik u zeg en laat zien, in Mijn licht geopenbaard, zegt de Here God.

Deuteronomium 11, vers 26 tot 29  Hier staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

De bode engel Gods sprak verder,

Benjamin, Gothicaan aanhangers graveren en snijden symbolen in hun eigen vlees.

Het meest voorkomende is het merkteken, het pentagram. De andere reden is zelfbestraffing door zelfverminking, totdat zelfmoord binnensluipt. Satan gaat heel ver!

Ook een 22 jarige was door satans geest overgenomen.

Haar naam was Josephine. Zij bracht een 69 jarige ernstige verwondingen toe. Terwijl het slachtoffer lag te slapen, dook zij op het slachtoffer en beet de vrouw stukken vlees uit haar gezicht.

2 Koningen 6, vers 26 tot 29  Hier staat geschreven: Toen de koning eens over de muur voorbijging, riep een vrouw tot hem om hulp: Help toch, mijn heer de koning! Maar hij zeide: Indien de HERE u niet helpt, vanwaar moet ik u dan hulp halen? Van de dorsvloer of van de perskuip? Verder vroeg de koning haar: Wat hebt gij? Zij antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: geef uw zoon, dat wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon morgen eten.

De bode engel Gods sprak verder,

In Zweden, Benjamin, heeft de 19 jarige Duitser een 49 jarige opengesneden, om bij zijn organen te komen.

Ook waren de lippen afgesneden en opgegeten.

Galaten 3, vers 1  Hier staat geschreven: O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

De bode engel Gods sprak verder, 

Een jongen van 10 kreeg fantasieën, door het kijken van Dracula en vampiers.

Kort daarna heeft hij een klasgenoot gedood en zijn armen gedeeltelijk opgegeten. 

Vier tieners van 16 en 17 jaar oud waren door Russische satanisten op een kampvuurtje geroosterd en opgegeten*.

Deze tieners waren Gothics. Benjamin, de mens gaat zo ver, dat ze de perfecte vampieren-look willen en hun hoektanden draculariseren. Het bloed drinken gebeurt onder de aanhangers van satan en zijn gevallen engelen. Maar dit gebeurt ook tevens in de hel! 

Deuteronomium 12, vers 23  Hier staat geschreven: Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik zeg u dit, Heb de Here, uw ware God, lief met uw ganse hart en met uw ziel!

De Here, uw ware God, zult gij nu moeten volgen en vrezen, de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De bode engel Gods sprak verder,

De tijd is zeer nabij. Keer u af!

Of u wordt inderdaad in de hel geworpen. Kies vandaag, u die luistert, wie gij waarlijk nu volgen wilt. U die Christus hebt aangenomen, ik zeg u, zei de engel Gods. En hij gaf:

Openbaring 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Openbaring 5, vers 9  Hier staat geschreven: En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.

De bode engel Gods sprak verder,

Indien u in Zijn licht wandelt, moet u zich eerst laten bevrijden, en gaf:

1 Johannes 2, vers 6  Hier staat geschreven: Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Ga naar een vurige kerk, zei de engel, waar ze uw verbond met satan verbreken!

Jezus Christus is meer dan overwinnaar! Ga naar een volle evangelische kerk en laat u niet afhouden, want u staat nog onder de vloek. Maar de waarheid maakt u vrij! zei de engel Gods, en gaf:

Psalm 21, vers 4  “Jezus Christus!” sprak de bode engel Gods: Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd.

Genesis 49, vers 26  Hier staat geschreven: De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders.

De bode engel Gods sprak verder,

Als u Jezus toelaat in uw hart, zal u nimmer dezelfde zijn!

Eet elkaar niet op! sprak de engel Gods.

Ik ga nu, uw engel, Amen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com