DutchVideo 2013

Gods woord is kostbaarder dan een geschenk!

20-08-2013  BOODSCHAP GODS: MIJN KIND, LAAT EEN GIFT NIET GEPAARD GAAN MET EEN VERWIJT, EEN GESCHENK NIET MET KWETSENDE WOORDEN!

Gepubliceerd op 20 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Psalm 111, vers 2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Psalm 111, vers 2  Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in hebben.

Psalm 115, vers 1 tot en met 3  Niet ons, o HERE, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.

Uit de Nieuwe Bijbelvertaling gaf de bode engel Gods: Psalm 112, vers 1 en 5 en 6  Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem “of haar” eeuwig gedenken.

Sirach 18, vers 15 en 17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hieruit gaf de bode engel Gods: Mijn kind, laat een gift niet gepaard gaan met een verwijt, een geschenk niet met kwetsende woorden. Maakt de dauw geen einde aan de hitte? Zo is wat je zegt meer waard dan een geschenk. Een vriendelijk woord is toch meer waard dan een mooi geschenk?

Voorwaar, mijn naam is Sinaiach en ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig, Davina!

Voorwaar, Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Voorwaar, 2 Kronieken 16, vers 9  Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Lees voor: Psalm 28, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u!

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com