DutchVideo 2012

Gods Weg is volmaakt, des Heren Woord is zuiver!

BENJAMIN COUSIJNSEN, DEZE WOORDEN ZIJN OPGESCHREVEN IN DE HEILIGE GESCHRIFTEN EN IK ZEG U, ALS BODE ENGEL GODS: DIT IS GEEN STUDIE, MAAR HET KOMT VAN GOD, RECHTSTREEKS!

Published on Nov 18, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Gods weg is volmaakt, des Heeren woord is zuiver

Volledige weergave:

Hallo! Op 18 november 2012 in de ochtend bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, Profeet, en ben in Zijn naam tot u gekomen. Mijn naam is trouwens Lamiacha.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, God heeft u lief!

Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Job 3, vers 23  Waarom geeft Hij het licht aan een man, wiens weg verborgen is, aan wie God elke uitweg heeft afgesneden?

Psalm 25, vers 12  Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.

Psalm 26, vers 2  Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Deuteronomium 4, vers 9  Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft; maak ze aan uw kinderen en kleinkinderen bekend.

Psalm 139, vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Psalm 139, vers 17 en 18  Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Psalm 139, vers 23 en 24  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Johannes 3, vers 15 en 16  Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus leeft! Hij nodigt u uit om uw hart te openen voor Hem, en Hem toe te laten in uw leven.

Psalm 18, vers 30 en 31  Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zij met u allen, die in Hem geloven.

Benjamin Cousijnsen, deze woorden zijn opgeschreven in de heilige Geschriften, en ik zeg u als bode engel Gods: Dit is geen studie, maar het komt van God, rechtstreeks!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com