DutchVideo 2016

Gods stempel!

Boodschap Gods: Voorwaar, Hij, uw Rabboeni, heeft Zijn stempel op u gezet, door u Zijn Heilige Geest te geven. Dit betekent… Lees of luister verder in de gehele boodschap.

Gepubliceerd op 17 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the Holy Spirit is like a wax seal

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 16 februari 2016 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach!

Voorwaar, 

2 Korinthiërs 1, vers 20 tot en met 22  Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

Voorwaar, mijn naam is Miolea en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Hij, uw Rabboeni, heeft Zijn stempel op u gezet, door u Zijn Heilige Geest in het hart te geven!
Dit betekent dat u dus bij Hem hoort. Voorwaar, en omdat Hij u uitkoos als Zijn kostbare kind, mag u uw waarde ook zichtbaar laten zien.

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

En Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Zegt: “Amen!”
Voorwaar, hoe ziet uw verlanglijstje eruit? Wel er eens aan gedacht, dat Gods verlanglijstje groter is, en dat Zijn beloftes Ja en Amen zijn? Beloof niet, als u het niet nakomt!

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
De bode engel Gods sprak verder,

Maar gelukkig, als kind van God doet u niet meer uw eigen zin!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com