DutchVideo 2014

Gods profeten vergaderden over de toekomst! Deel 2

IN DE TUIN VAN GETSEMANE STOND EEN TAFEL KLAAR MET HEERLIJKE VRUCHTEN. DAAR WERD EEN KAMELEON, EEN WOLF IN ‘PROFETEN-SCHAAPSKLEDING’ ONTMASKERD! LUISTER EERST NAAR DEEL 1.

Gepubliceerd op 1 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Garden of Gethsemane, Jerusalem

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 juli 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ben Rafaël, een bode engel Gods.

Laten wij nu eens teruggaan naar de boodschap, met als titel: ‘Gods profeten vergaderden over de toekomst!’

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bracht dus alle profeten bij een tafel. En alle profeten, uit de vorige generaties, waren bijeen gaan zitten aan een tafel, die vol stond met heerlijke, grote vruchten! Ik vertel u verder nu… De kelken, waaruit gedronken werd, zijn van goud en zijn bewerkt met kostbare edelstenen en parels en hemelse diamanten, en andere kostbaarheden. De kelk is bewerkt, en daarnaast ziet men ook een kroontje, er net onder, dat ook bewerkt is, en daarna de smalle hals. Verder dronk Profeet Benjamin een soort hemelse koffie, waar een goed verdunde notensmaak in zit, met een lichte kokossmaak, en een lichte likeur bevatte. Op de koffie zat een soort ijsroom, dikke melkroom. Wat genoot Benjamin!

Voorwaar, Benjamin en al die profeten zagen er als kleine kinderen uit, vanwege de reusachtige vruchten op tafel.

Een olijf was zo groot als een rugbybal, en daar middenin zat een romige kaasvulling, waarvan de smaak te vergelijken is met de Philadelphia kaas op aarde. Benjamin pakte ook een noot, die zo groot was als een meloen! Debora, één van de vrouwelijke profeten, zei: Benjamin, ik zie ook in beelden. Klop aan de zijkant…

Benjamin deed dat, en klopte op de zijkant van de vrucht, en de schil ging meteen een stukje open. De noot was lekker zacht en makkelijk te eten. Men kon erg veel eten, zoveel als men wou.

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, stond op en zei: De Gouden Poort zal doorbroken worden, en Ik zal de smaad, die men aanbracht aan dit volk, Mijn volk, vergelden!

Toen wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, plotseling naar iemand in de groep, en sprak:

Voorwaar, wee satan, die zich voordoet als één der heilige profeten! Ik ben het Licht, en het licht is op Mijn profeten. Maar gij, satan, ga weg van hen! Want de schaduw is op u. Sta op, ga uit Mijn ogen, indringer! Zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wijzend in een richting naar de profeten… en een stoel, van tussen de profeten, met iemand viel achterover. En zie, daartussen viel uit het niets, satan krijsend op de grond!

Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.

Openbaring 16, vers 14  Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Voorwaar, gij zult in de poel branden!

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, had Zijn hand uitgestrekt, en als een magneet werd satan weggeblazen door een wind van heilig vuur!

Openbaring 22, vers 12 tot en met 14  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! En als u het eerste deel van deze boodschap niet gehoord heeft, luister dan naar de boodschap, die gebracht werd op 30 juni 2014, met de titel: ‘Gods profeten vergaderden over de toekomst!’

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com