DutchVideo 2018

Gods plan samengevat

08-01-2018  Dat wil zeggen, bijeengebracht in en door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de Hemelen en op de Aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in Hem. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom! Sjana Tova, een gezegend 2018! De bode engel van God bracht deze eerste boodschap van het nieuwe jaar over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, en buiten Hem is er geen redding.

Efeziërs 1, vers 3 tot en met 12  Gezegend zij de God en “Abba”, Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons, “ook u”, immers in Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij “en evenzo u” heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn “Heilige” aangezicht. In liefde heeft Hij ons “en ook u” tevoren ertoe bestemd als zonen “en dochters” van Hem te worden aangenomen door “Yeshua HaMashiach, JHWH”, Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij, “JHWH” ons “en zo ook u” begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Gods enige Zoon van God”, hebben wij “en evenzo u, hoor” de verlossing door zijn “kostbaar” bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons “en u” het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij “en zo ook u” ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij “en u” tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij “en ook u” zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com