DutchVideo 2012

Gods Passiebloem heet daar: ‘Gods Zonnestraal’

16-08-2012  BOODSCHAP GODS: EEN BEMOEDIGENDE LIEFDEVOLLE BOODSCHAP MET DE PASSIEBLOEM ALS VOORBEELD. TEGELIJKERTIJD DOET DE HERE GOD ONTHULLINGEN… EEN VERTROOSTEND WOORD: VERTROUW HEM!

Published on Aug 16, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

Passiebloem

Volledige weergave:

Op de vroege middag op 16 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Malichaja, ik ben de bode engel Gods en ben tot u gekomen in Zijn naam: Jezus Christus. Benjamin, schrijf alles op, wat Yeshua HaMashiach mij, de bode engel Gods, verteld heeft.

Als God naar de mens kijkt, zegt Hij: Het was goed.

Maar de mens zegt niet: ‘God is goed’.

Jesaja 40, vers 6  Al zijn schoonheid is als een bloem des velds.

Benjamin, een Passiflora incarnata is een bloem, die in Noord-Amerika veel voorkomt. U noemt het een Passiebloem. In de hemel heet het in uw taal: ‘Gods Zonnestraal’. Deze sierlijke slingerplant sterft telkens af, als de vorst opgetreden is.

Hooglied 2, vers 12  De bloemen vertonen zich als de zangtijd is aangebroken.

In de hemel verwelken de dingen Gods niet, zelfs de bloemen niet.

God kijkt ook naar deze bloem, en laat het met het voorjaar, na de vorst, weer naar boven komen.

1 Timotheüs 4, vers 4  Alles wat God geschapen heeft, is goed.

Jeremia 31, vers 22  Want de HERE schept iets nieuws op aarde… Maar nu zeg ik u:

Romeinen 8, vers 20  De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen…

Ook ziet men niet eens meer, dat God de Maker is van de hele schepping.

Men dankt Hem niet eens meer. God houdt van u, boven de bloemen!

Heeft u een probleem of een zonde?

Is er een behoorlijke vorst en sterft u telkens af?

Telkens zal Hij u weer naar boven laten komen! Vertrouw Hem, u komt er weer helemaal bovenop. Breng alles bij Jezus Christus, en sta in Zijn kracht! Komt er een vorst, weet dan dat u daar doorheen gaat als een overwinnaar!

God geniet van u, en in de hemel krijgt u een nieuwe naam!

Daar zijn ook geen tranen, maar eeuwige blijdschap. In het land der zaligen treurt niemand meer. Geef uw hart aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en word behouden.

Alles wat adem heeft, love de Heer. Ga heen en zondig niet meer. Zeg: “God is goed!”

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine