DutchVideo 2023

Gods liefde gaat alles te boven!

Yeshua HaMashiach is liefde en de liefde is uit Hem ontstaan. Wie geen liefde kan geven of ontvangen, is dus niet uit God!

Gepubliceerd op 6 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 november kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Psalm 136, vers 1 Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid “is liefde en” is tot in “alle” eeuwigheid.
En vers 12 Met “Zijn” sterke hand en met uitgestrekte arm, “beschermt Hij en leidt Hij u”, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach is liefde en de liefde is uit Hem ontstaan, en wie geen liefde kan geven, is niet uit God.
Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 en 17 Want alzo lief “in liefde” heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn “kostbare,” eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft “evenzo in Zijn liefde”, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben “en niet in zonde leeft”. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar,

1 Korintiërs 13, vers 4 en 5 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, “zij is niet gevoelloos,” zij is niet opgeblazen, “en” zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd “en verhard, en” zij rekent het kwade niet toe.
En vers 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. “Zij vervloekt niet en dreigt niet, en haat niet!”

Voorwaar, dit zijn voorbeelden van wat niet uit God is, en goddeloos is.
Waarom denkt u dat er in uw bijbel gesproken wordt op de manier zoals in Hooglied 1, vers 2?
Hier staat geschreven: Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde.

Ik, de bode engel Gods, Lovesadai, voeg namens de HERE het volgende hieraan toe, dat niet alles zo beschreven is naar deze tijd en daarom soms respectloos over kan komen, maar in hooglied kan men ook prachtige woorden lezen over de liefde zoals in…

Hooglied 8, vers 6 Hier staat geschreven: Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde…tot zover.

Voorwaar, de liefde overwint alles!
Amen!

Openbaring 22, vers 21 De genade “en liefde” van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com