DutchVideo 2014

Gods hand zal toeslaan!

PROFETISCHE MEDEDELING EN WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN: CHINA, DE V.S., THAILAND, RUSLAND, KOREA, DE FILIPIJNEN EN INDONESIË!

Gepubliceerd op 25 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

enorme modderstroom VS maart 2014

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 maart 2014 werd deze profetie woord voor woord overgebracht, voor de 100%, door een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Neem alle woorden van deze profetie serieus!

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa.

Hoor, China, word wakker!

Ik ben een bode engel Gods. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft vaak tot u, China, gesproken. Maar wat deed gij daarmee? Niets!

Voorwaar, China zal onbewoonbaar worden door Gods hand. En de bode engel Gods, Donder, zal in opdracht China wegnemen! Laat dit een les zijn. Want wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, gij zijt zó vaak gewaarschuwd, en nu vervloekt. God zal u zo lang straffen, ook vanwege uw afgoden, totdat er geen China meer zal bestaan!

Voorwaar, de Verenigde Staten bracht modder naar Nederland: de gevallen ster, de antichrist!

Voorwaar, zo heeft Gods hand u ook modder teruggegeven.

Voorwaar, Thailand, zie, ook uw land zal gestraft worden, onverwachts!

Voorwaar, ontrouw en niet willen luisteren zal beantwoord worden door de almachtige God.

Voorwaar, Rusland, uw plannen om de wereld toe te slaan, zijn bij God bekend.

Voorwaar, onderschat deze boodschap niet! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Ook Korea wordt voor de keus gesteld, en de Filipijnen en Indonesië:

Breek met uw afgoden, of uw straf zal niet aan u voorbijgaan!

Lees de waarheid, de Bijbel. En neem heden de juiste weg: Yeshua HaMashiach, Isa Jezus Christus! Voorwaar, behoor Hem toe, 100%, en ga een relatie aan met Hem, en ga trouw naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, of luister naar de boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen. Aan u de keus. Maar éét van de waarheid!

Voorwaar, telkens wordt er een vliegtuig uit de lucht gehaald, of een bus stort in het ravijn.

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Heb spijt en berouw, en benoem al uw zonden.

Lees voor: Psalm 5, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Psalm 17, vers 3 tot en met 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.

Psalm 28, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. De HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Sirach 51, vers 23 tot en met 26  Hier staat geschreven: Kom naar mij toe, onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis. Waarom lijden jullie nog gebrek en is jullie geest zo dorstig? Ik roep jullie op: Verwerf wijsheid, kosteloos. Leg haar juk op je nek, laat je geest onderrichten. De wijsheid is vlakbij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com