DutchVideo 2018

Gods hand slaat wereldwijd toe vanwege afgoderij!

Dit is een waarschuwende, mededelende en profetische boodschap van de Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij deelt mede, zowel aan verschillende landen als landen wereldwijd, dat zij vanwege hun afgoden gestraft worden. Ook zij die kwaadspreken over God en over Zijn Profeet zullen hieraan niet ontkomen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 6 september 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Alaska en Hawaii en Marokko!
O wee! Ook u wou maar niet horen naar Gods geboden. Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Donder. Gij zult sidderen en trillen van angst, en jammeren voor wat de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u zal brengen!

Voorwaar!
En wie kwaadspreekt over God of over Zijn gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, zal het gaan ervaren! Wow, dat ik, Donder, dit mag zeggen, wat een eer!

Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen!
En God laat niet met zich spotten. Ook kwaadsprekers, die anderen proberen over te halen, zullen vervloekt zijn, vanwege dat men zich heeft laten vergiftigen!

Voorwaar, ook West- en Zuid-Korea, en heel Azië, zullen het bemerken!
Waar afgoderij is, daar, wereldwijd, is Gods hand aan het slaan. Prijs God! Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com