DutchVideo 2019

Gods hand slaat wederom en toch luistert u niet!

Profetische boodschap Gods: Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds gewaarschuwd, en er dreigt nu nog veel meer groot gevaar op komst, dat met niets te vergelijken is. “Wat hebben ze het toch moeilijk”, zullen velen zeggen. Bekeer u en heb berouw van uw afgoderijen, voordat het echt te laat is! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 april 2019 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en heilige Naam van de Koning der koningen, de enige God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige die de dood heeft overwonnen, en met onvoorwaardelijke liefde uw zonden en overtredingen, ziekten en smarten gedragen heeft op het kruis van Golgotha. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, Filipijnen en Japan en China en heel Korea en Indonesië en India en Spanje en Mexico, en overige landen,
zoals Rome met haar Katholieke satan- en afgodenaanbidders! God haat uw heidense, duivelse feesten, en Hij vertrapt al uw afgoden. Voorwaar, Gods hand slaat, dan hier, dan daar, en toch luistert u niet! Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds gewaarschuwd, en er dreigt nu nog veel meer groot gevaar op komst, dat met niets te vergelijken is. “Wat hebben ze het toch moeilijk”, zullen velen zeggen.

Mattheüs 7, vers 27  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Hoe kan uw val nu zo groot zijn?
Voorwaar, de hel is vol afgodenaanbidders en Katholieken en Pausen! Voorwaar, onderzoek u grondig, eveneens Vietnam en Kongo en Florida en Brazilië. Bekeer u tot de enige God, en aanbid Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus alleen! En heb berouw van uw afgoderijen, voordat het echt te laat is.

1 Korinthiërs 8, vers 6  Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
En 1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren.
Er is maar één God en één uitweg: Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Zie, het komt er weer aan… God straft u, ja, wederom!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com