DutchVideo 2020

Gods engelen strijden tegen alle onheil op Aarde

Zoals God u niet op wil geven en voor u strijdt en Zijn engelen uitzendt naar de Aarde, zo behoort u ook voor uw broeders en zusters te strijden met gebed, en niet op te geven. God is Almachtig!

Gepubliceerd op 7 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 7 juli 2020 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Meach, een bode engel Gods.

Voorwaar, God is Almachtig!

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De sluizen des Hemels worden dagelijks geopend en de engelen Gods worden uitgezonden naar de wereld,
vanwege de enorme geestelijke oorlog tegen de overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis. Voorwaar, vanwege ongehoorzaamheid komen de engelen Gods in actie, om velen te redden, en te strijden tegen alle onheil op de Aarde, in de Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, wees niet bevreesd voor alle onheil en verdrukking en lijden, onder andere.
Wees krachtig en standvastig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Er wordt zo veel gevochten voor het behoud van alle zielen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, God wil ook u redden, Hij, die ook nu gesproken heeft vanaf Zijn kadosh, heilige Troon.
Voorwaar, wees bevreesd, als gij niet wil horen en als u zich niet wil bekeren, vanwege uw koppigheid en trots en hoogmoed, onder andere! Voorwaar, alles vervult zich, wat is overgebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Bid voor uw broeders en zusters, en geef niet op!

Genesis 18, vers 14  Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Tot zover.

Zoals God u niet op wil geven en voor u strijdt,
zo behoort u ook voor uw broeders en zusters te strijden met gebed, en niet op te geven! Want ook u was een ongeredde ziel, zonder hoop.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com