DutchVideo 2012

God zegt, In naam van de Mode slaat men dood!

De wrede jacht van satan om Gods schepping kapot te maken is nooit gestopt. Gij zult niet doodslaan. Voor bont worden dieren doodgeknuppeld! In deze boodschap richt God zich tot deze mensen!

Published on Jul 5, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

doodslaan zeehond

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 5 juli 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Bent u er klaar voor? Schrijf dit op…

Exodus 20, vers 13  Daar staat geschreven, let goed op: Gij zult niet doodslaan.

Dit is één van Gods geboden. Benjamin, God had de schepping zo lief! 

Genesis 1, vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Hij genoot er van, wat Hij gemaakt had.

Benjamin, satans jagers zijn op verschillende plekken in de wereld, zoals: Namibië, Canada, Noorwegen en diverse andere plekken in de wereld. Ze hebben zich niet gehouden aan: ‘Gij zult niet doodslaan’. Aan één van Gods geboden hebben ze zich niet gehouden.

Benjamin, Sheryl observeert en verzamelt bewijsmateriaal met haar team in Canada, en doet goed werk!

De satansjagers schieten de zeehonden van heel dichtbij door het hoofd, en ook de robben ondergaan de dood. God genoot nog zo van Zijn schepping, en ziet hoe men Zijn schepping doodknuppelt, of levend opensnijdt, of hakt…

Dit gebeurt in de naam van de Mode!

Men zegt, dat de interesse naar hun huid kleiner is geworden. Dit is niet waar. De wrede jacht van satan op Gods schepping is begonnen, en de jacht om Gods schepping kapot te maken, is ook nimmer gestopt! Als het zeehondje een prachtige witte pels heeft, wordt er ook vaak gekozen voor een stok met een haak. Benjamin, de zeehondjes schreien het uit van de pijn!

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Psalm 34, vers 15  Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.

Mattheüs 13, vers 49 en 50  Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Alle respect, sprak de bode engel Gods, voor de mensen, die zich inzetten tegen het dierenleed.

En de engel Gods zei: God zegene u, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com