DutchVideo 2020

God weet wat u wel en wat u niet nodig hebt

Is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet altijd zó geweest, dat Hij voor uitkomst zorgde? Sommigen luisteren al jaren naar de boodschappen, of zijn een warrior, maar hebben ze ook het zaad, de boodschappen Gods, tot in hun gedachten en hart laten inwerken? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 31 januari 2020 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods.

Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Hoewel u arm bent van geest,
en toch streeft naar het volmaakte, dat alleen te vinden is in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan bent u niet meer arm, want u hebt het kostbaarste gevonden, dat u zal vormen!

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Ja, al bent u weleens verdrietig, omdat het anders gaat met u dan verwacht…
Is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet altijd zó geweest, dat Hij voor uitkomst zorgde en u vertroostte in uw verdriet?

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
En vers 13 tot en met 17  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, verlies uw geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet!
Want dat doet Hij ook niet andersom. Hij gelooft in u! Laat zó uw licht schijnen en vertrouw op Hem. Hij vertrouwt op u! Verblijd u dus in Hem. Verheug u en doe het goede, en geef Hem alles wat Hem toekomt: de glorie en eer en de vreugdeoffers vanuit uw hart!

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Voorwaar, 

Mattheüs 6, vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
En vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.

Voorwaar, sommigen luisteren al jaren naar de boodschappen, of zijn een warrior…
Maar hebben ze ook het zaad tot in hun gedachten en hart laten inwerken? Voorwaar, zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Ik weet, wat u niet en wel nodig hebt. Laat Mijn liefde en goedheid en zorg stralen als de zon. Laat Mijn Naam als balsem zijn voor uw hart. Amen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com