DutchVideo 2019

God waarschuwt u vandaag: Bekeer u, drugsverslaafde!

Vraag Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, om vergeving! Zelfs Bob Marley, de bekende drugs- en reggaezanger, werd gestraft door God. Nu zit hij met vele anderen in de hel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Vers 25  Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf.
En Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.
En vers 24  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Luister ook naar de boodschap: ‘Drugsverslaafde? Dan is deze boodschap voor u!’ van 19 juli 2012.
Voorwaar, drugsverslaafde, bekeer u en vraag Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, om vergeving!

Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Voorwaar, zelfs Bob Marley, de bekende drugs- en reggaezanger, werd gestraft door God!
Dwaal niet, maar bekeer u! God laat niet met zich spotten. Op jonge leeftijd, op 11 mei 1981, overleed hij op 36-jarige leeftijd in het Cedars of Lebanon ziekenhuis in Miami. Hij kreeg ongekende roem in Afrika.

Bob Marley kreeg een wondje aan zijn teen, en deed er zelf van alles aan…
Maar het genas niet, omdat het huidkanker was, dat zich uitzaaide over zijn gehele lichaam. Zes maanden later stierf hij aan kanker, en werd hij begraven en liet zijn vrouw, Rita Marley, met 12 kinderen achter, voorgoed. Voorwaar,

Johannes 16, vers 1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.
En Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat.
En Handelingen 26, vers 8  Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt?

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
En Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, ook Bob Marley had van de Here gehoord, maar bekeerde zich niet.
Nu zit hij in de hel, evenzo vele leden van hem: The Wailers. Wie niet wil horen, gaat voor eeuwig verloren!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com