DutchVideo 2013

God test u!

Als u een kind van God bent dan beproeft de Heer u. De Heer Yeshua Hamasiach, Jezus Christus, zegt: Wees hierop voorbereid!

Gepubliceerd op 20 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

beproevingen van een Christen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 20 mei 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Hetrick. Het verheugt mij zeer, om u te ontmoeten, Gods geliefde eenvoudige Profeet. U daar, deze boodschap is voor u.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt het volgende tot u…

Mijn kind, als gij Mij dient, wordt gij gevormd, en bereid u dan voor op beproevingen. Want ook geschiedde het dat Petrus zei: “Ik ken Hem niet!” En terstond kraaide de haan.

Hoe vaak hebt gij gezegd: “Ik ken Hem niet”?

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u. Voorwaar, of laat gij u het zwijgen opleggen?

Houd het rechte spoort en dwaal niet, en wees standvastig! Mijn kinderen, die Mij toebehoren worden in het vuur getoetst, en in de oven van vernedering test God de mens, die Hem aanvaard heeft, of hij/zij Hem werkelijk liefheeft! Voor niets gaat de zon op.

Open uw mond, als uw hart en ziel vol is van Mij, zo spreekt de Heer!

Richt u op, wat Hij u heeft opgedragen. Het is: Verkondig het evangelie! Niet alleen in de kerk en onder uw broeders en zusters. Moet Hij u soms opnieuw uit de doden laten opstaan?

Voorwaar, onderzoek uzelf, en laten uw gedachten zijn, wat Hij u verkondigd heeft!

Velen zijn door hun denkpatroon misleid en het zwijgen opgelegd door satan.

Voorwaar, wees niet slap en hardnekkig en gebonden! Ik duld geen zonden! spreekt de Here. Voorwaar, waar zijn de kinderen Gods? In de kerken? Waar is uw geloof?

Ik leid u. Doe uw wapenrusting Gods aan en wees radicaal, en wandel in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En wees niet gelijkvormig aan deze wereld.

Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com