DutchVideo 2017

God straft de Filipijnen op het moment!

De ene ‘ramp’ volgt de andere snel op in de Filipijnen, zoals u op het nieuws kunt zien en horen. En u bemerkt dat alles zich vervult, wat vooraf werd aangekondigd door Profeet Benjamin Cousijnsen. De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, waarschuwde namelijk de Filipijnen en gaf aan, dat ze zich moeten bekeren van hun afgoderijen en hoererijen! De engel des Heren, Donder, is onder andere de uitvoerder van Gods straffen over de Filipijnen, en waarschuwt hen in deze boodschap, overgeleverd aan Gods eenvoudige ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op woensdag 27 december 2017 bracht de engel des Heren, Donder, deze mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al heel veel gezien, hoe blind de Filipijnen zijn!
Voorwaar, de Filipijnen halen geen zegen naar zich toe, maar onheil op onheil. Men aanbidt de afgoden. En ik, Donder, had die dove, eigenwijze, blinde Filipijnen nog zo gewaarschuwd! Tja, God gaf mij het bevel om toe te slaan, en zoals u al weet, kwamen er velen om het leven. Ze zijn nog te lui, die Filipijnen, om de Tien Geboden te lezen, wat God ervan vindt, en uit Baruch 6, vers 1 t/m 61 te lezen.

Voorwaar, als verkoper van afgoden, verkoopt u uw eigen ziel aan satan en bent u zijn instrument, om velen in de leugen mee te trekken!
Voorwaar, alle Katholieke Filipijnen laten zich beetnemen door satan. Zelfs de kerstdagen, de geboortedag, is verzonnen en naar hun voordeel, hun hand gezet. Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Hij laat niet met zich spotten!

Voorwaar, zelfs de kerken zitten vol met mannen, met een vrouwelijk uiterlijk, of een vrouw met een mannelijk uiterlijk.
Het tegennatuurlijke wordt als natuurlijk beschouwd, zelfs dat kinderen op jonge leeftijd al zwanger zijn, of weg worden gegeven aan een rijke toerist! Alles is normaal in de ogen van vele Filipijnen, maar voor God niet. Men moet zich echt bekeren. Sodom is zelfs niet te vergelijken met de Filipijnen! Voorwaar, ik, Donder, hoop dat de Filipijnen de oren opent en de waarheid mag zien, en zich zal bekeren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com